Skup o psihoterapiji u liječenju poremećaja hranjenja

Skup o psihoterapiji u liječenju poremećaja hranjenja

Dijeta100711097U organizaciji Centra za poremećaje hranjenja BEA u Tribinama Grada Zagreba (Kaptol 26)  28. veljače 2014. održan je stručni skup “Psihoterapija u liječenju poremećaja hranjenja – gestalt i transakcijska analiza”. Na stručnom skupu su predstavljeni teorijski okviri i metode rada s oboljelima od poremećaja hranjenja prema psihoterapijskim školama gestalt i transakcijske analize. Sudionicima skupa je predstavljena i brošura “Poremećaji hranjenja – Vodič za otkrivanje, razumijevanje i traženje pomoći”, autorice Antonele Meštrović, koji je uredila mr. sc Jelena Balabanić Mavrović iz Centra za poremećaje hranjenja BEA. Izdavač brošure je Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, uz pokroviteljstvo Ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

 

Na stručnom skupu sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić.