Skup u Opatiji: “Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse”

Skup u Opatiji: “Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse”

OpatijaU Opatiji je od 30. rujna do 2. listopada 2015. održan znanstveno-stručni skup “Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse” u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i OMEP Hrvatska. Suorganizator ovoga skupa bio je Ured pravobraniteljice za djecu, uz Agenciju za odgoj i obrazovanje i Hrvatsko pedagogijsko društvo. Skup je okupio odgojitelje, učitelje, pedagoge, psihologe, edukacijske-rehabilitatore, logopede te ravnatelje u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i drugim odgojno–obrazovnim ustanovama.
Glavne teme rasprave na skupu odnosile su se na odgoj i obrazovanje kao pravo svakog djeteta, dostupnost obrazovanja, kvalitetu suvremenog odgoja i obrazovanja, (ne)diskriminaciju u odgoju i obrazovanju, pravo djeteta na sudjelovanje u odgoju i obrazovanju te suvremene medije i pravo na obrazovanje.
Uvodno plenarno izlaganje održala je prof. dr. sc. Dubravka Maleš s Filozofskog fakulteta u Zagrebu uvodeći skup u teorijske i praktične aspekte prava djeteta na odgoj i obrazovanje. Zatim je pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić održala izlaganje “Prepreke na putu do jednakog prava na odgoj i obrazovanje za svako dijete”, osvrnuvši se na ovu temu iz perspektive djelovanja svojega ureda. Prvi dan skupa zaključila je predstojnica UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku Valentina Otmačić izlaganjem pod naslovom “Razvoj svakog djeteta do punog potencijala – promjena počinje od nas!”
U preostala dva dana skupa održana su plenarna predavanja, paralelne sesije i radionice. Budući da je Ured pravobraniteljice za djecu bio suorganizator skupa, tematsku sesiju pod nazivom “Učenici s teškoćama ili škola s teškoćama? – inkluzivne prakse odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj” moderirala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj. U sklopu sesije ona je održala i izlaganje “Pogledi učenika s teškoćama u razvoju na obrazovanje”. U izlaganju su bili prikazani rezultati rada u fokus grupama s učenicima s teškoćama u razvoju u srednjim školama o mogućnostima sudjelovanja u školskom životu, mogućnostima utjecaja na promjene tijekom obrazovanja te potrebnim promjenama u obrazovanju djece s teškoćama u razvoju.