Skupština Udruge za izvansudsku nagodbu

Skupština Udruge za izvansudsku nagodbu

shaking-handsU Zagrebu je 3. veljače 2012. održana Skupština Udruge za izvansudsku nagodbu, a glavna tema bila je program edukacije novih posrednika te državnih odvjetnika i stručnih suradnika s  općinskih državnih odvjetništava.

Posebna obveza  izvansudske nagodbe u predkaznenom postupku koja se izriče temeljem čl. 72. Zakona o sudovima za mladež za maloljetne i mlađe punoljetne počinitelje kaznenih djela, provodi se samo u tri grada u Hrvatskoj, u Zagrebu, Osijeku i Splitu. Kako izricanje ove posebne obveze i provođenje same metode zahtijeva educirane državne odvjetnike i medijatore, kojih  ima samo u navedena tri grada, nužno je osposobiti i druge stručnjake, kako bi ova vrijedna mjera restorativne pravde zaživjela na području cijele države. U provedbi edukacije nužna je suradnja Ministarstva pravosuđa i Ministarstva socijalne politike i mladih, te podrška Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Udruge za izvansudsku nagodbu čiji bi članovi provodili daljnju edukaciju stručnjaka.

Na Skupštini je naglašena i potreba suradnje s drugim subjektima koji se bave raznim oblicima medijacije u društvu, kao što je, primjerice, Hrvatska udruga za mirenje. Rad skupštine pratila je savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.