Slikom i riječju o pravima djeteta

Slikom i riječju o pravima djeteta

DNDOpatija izlozba2016Društvo Naša djeca Opatija priredilo 21. travnja 2016. izložbu dječjih radova “Slikom i riječju o Konvenciji UN-a o pravima djeteta” u Gradskoj kuli u Lovranu. Izložba je organizirana u sklopu projekta pod nazivom “Zajedno za dječja prava” financijski podržanog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Opći cilj toga projekta je sustavna promocija i edukacija djece i odraslih o dječjim pravima, Konvenciji UN-a o pravima djeteta te širenje ideje mira i kulture nenasilja, kao i ostvarivanje tih vrijednosti u lokalnoj sredini u funkciji promicanja demokracije. Dječji radovi prikupljali su se u sklopu likovno literarnog natječaja za djecu predškolske i školske dobi s područja grada Opatije, općina Lovrana i Mošćeničke Drage, od 15. ožujka do 15. travnja ove godine, a prilikom otvaranja izložbe autorima najboljih radova uručene su nagrade. Osim djece događaju su prisustvovali predstavnici Općine Lovran, škola, vrtića, domova na području Lovrana, Opatije i Voloskog. Među njima je bila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Albrecht Čekada, koja je pozdravila posjetitelje okupljene na otvaranju izložbe te sudjelovala u podjeli nagrada.