Socijalno-emocionalno učenje smanjuje probleme u ponašanju djece

Socijalno-emocionalno učenje smanjuje probleme u ponašanju djece

socijalno ucenjeEdukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu bio je partner na projektu European Assessment Protocol for children’s Socio-Emotional Skills (EAP_SEL) koji je u više europskih zemalja pokazao da su programi socijalno-emocionalnog učenja za djecu učinkoviti u smanjivanju problema u ponašanju djece.

Koordinator projekta bilo je talijansko Sveučilište Perugia, a partneri na projektu bili su Hrvatska (Sveučilište u Zagrebu), Slovenija (Sveučilište u Ljubljani), Švicarska (Sveučilište primijenjenih znanosti i umjetnosti južne Švicarske), Švedska (Sveučilište Örebro) i Italija (Sveučilište u Udinama). Projekt je trajao od 2012. do ožujka 2016. godine, a glavni je cilj projekta bio provedba programa razvoja socijalno-emocionalnih kompetencija djece u osnovnim školama. Programe su provodili sami učitelji u sklopu redovne nastave nakon intenzivne edukacije.
Rezultati projekta su pokazali je da je PATHS program za razvoj socijalno-emocionalnih kompetencija učinkovit u smanjivanju problema djece nižih razreda osnovne škole. Pokazalo se da su učenici, koji su dvije godine bili uključeni u program, iskazivali manje simptoma hiperaktivnosti i impulzivnosti, manje problema u odnosima s vršnjacima te su općenito imali pozitivnije interakcije s drugima, a imali su i manje eksternaliziranih problema u ponašanju .
Više informacija o projektu može se pronaći na poveznici http://www.eap-sel.eu/index.php?app=0&guest=1