Split: Stručni skup “Moja udomiteljska obitelj”

Split: Stručni skup “Moja udomiteljska obitelj”

U povodu Međunarodnog dana obitelji, Dječji dom “Maestral” iz Splita organizirao je 15. svibnja 2019. stručni skup pod naslovom “Moja udomiteljska obitelj” u prostorijama Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske županije. Cilj skupa bio je okupiti stručnjake radi promocije udomiteljstva kao kvalitetne skrbi za djecu, kako bi se čula pozitivna iskustva udomitelja i stručnjaka koji se bave udomiteljstvom, ali i poteškoće koje se susreću u lokalnoj zajednici, s ciljem njihova rješavanja.

Sudionici skupa bili su predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, predstavnici centara za socijalnu skrb, Grada Splita, Županije splitsko-dalmatinske, djelatnici Doma za djecu Maestral, udomitelji okupljeni u Udrugu udomitelja djece Splitsko-dalmatinske županije “Tobolac” te predstavnici drugih institucija i udruga. Pozivu na stručni skup odazvala se i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević koja je pozdravila prisutne i u raspravi dala svoj osvrt na problematiku udomiteljstva djece. Stručni skup moderirala je Nikolina Vrljičak Davidović, psihologinja u Dječjem domu Maestral.

Nakon pozdravnog govora ravnateljice Dječjeg doma Maestral Jelene Burazin, nazočnima se obratila pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita Magda Vrvilo, koja je predstavila aktivnosti i doprinos Grada Splita kao podršku udomiteljstvu. Posebice je istaknula novinu koju donosi nova Odluka o socijalnoj skrbi, a to je pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje usluge dadilje za udomljeno dijete do upisa u redoviti program predškolskog odgoja.

O novostima i izazovima u provedbi Zakona o udomiteljstvu govorila je savjetnica ministrice Zvjezdana Bogdanović iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Iznijela je pritom aktualne podatke o broju udomitelja u Hrvatskoj – 1398 udomitelja za djecu i 1459 udomitelja za odrasle – kao i broju udomljenih – 2107 udomljene djece i 4224 odrasla korisnika). Naglasila je kako u brojnim županijama nedostaje udomiteljskih obitelji, a taj nedostatak je najuočljiviji u Gradu Zagrebu, Sisačko-moslavačkoj i Međimurskoj županiji. Također, istaknut je i podatak da je od početka nacionalne kampanje “Svako dijete treba obitelj” udomljeno 170 djece te da su registrirane 22 nove udomiteljske obitelji. Nakon donošenja novog Zakona o udomiteljstvu te četiri provedbena propisa koji su objavljeni u Narodnim novinama 46/19, u tijeku je e-savjetovanje za još dva provedbena propisa (Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udomitelja i registra smještenih korisnika te sadržaju obrasca za izvještavanje te Pravilnik o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja) te je Z. Bogdanović pozvala okupljene na sudjelovanje i iznošenje prijedloga i primjedbi.

Članice Tima za udomiteljstvo Centra za socijalnu skrb Split socijalna radnica Sanja Kuvačić i psihologinja Vedrana Radić Brajnov iznijele su podatke o radu i aktivnostima tima, kao i statističke podatke o udomiteljstvu koji se odnose na splitski Centar i Splitsko-dalmatinsku županiju (SDŽ). Na području SDŽ ima 150 udomiteljskih obitelji, od kojih su 58 nesrodničke, od čega je na području nadležnosti CZSS-a Split 119 udomiteljskih obitelji, od kojih je 41 nesrodnička udomiteljska obitelj. Od nesrodničkih udomiteljskih obitelji 51% je bez djece, a 49% s djecom, od kojih su 60% vlastita djeca, a 40% posvojena. Ukupno je u udomiteljske obitelji na području nadležnosti splitskog CZSS-a smješteno 152 djece, od čega 18 u proteklih godinu dana te još četvero u prva četiri mjeseca 2019. (ukupno je u 16 mjeseci u udomiteljske obitelji smješteno 22 djece, od kojih je deset u udomiteljsku obitelj smješteno iz ustanove, devet iz biološke obitelji, dvoje iz srodničke obitelji i jedno dijete izravno iz rodilišta).

Predsjednica Udruge udomitelja djece Splitsko-dalmatinske županije “Tobolac” Margarita Vržina, govorila je o iskustvima udomitelja te je iznijela niz primjera i mogućnosti za poboljšanja sustava skrbi o udomljenoj djeci (uvođenje dežurnog telefona kao sustava podrške udomiteljima, sustavni pristup rješavanja poteškoća vezanih uz zdravstvenu skrb o djeci te administrativno-tehničkih pitanja, primjerice, izdavanja dokumentacije, suglasnosti i sl).

O “ključnim sastojcima za kvalitetnu skrb” govorila je socijalna radnica i supervizor Sunčana Kusturin, koja se u svojem izlaganju dotaknula i iskustava djece i mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević dala je podršku aktivnostima MDOMSP-a usmjerenim na razvoj i unapređivanje udomiteljstva te je ukazala na potrebu sustavnijeg pristupa rješavanju brojnih poteškoća na koje je ukazala udomiteljica Vržina, uz sagledavanje i uvažavanje stajališta djece. Naglasila je kako, unatoč dugoj tradiciji udomiteljstva u Hrvatskoj te unatoč promjenama zaknodavstva i donošenju novog zakona koji regulira ovu materiju, ne možemo biti zadovoljni s razvojem udomiteljstva. Posebno je istaknula problematiku specijaliziranog udomiteljstva koje za sada još nije zaživjelo u praksi. Ukratko je upoznala nazočne s aktivnostima Ureda pravobranitelja za djecu te rezultatima istraživanja o kretanju broja djece i mladih na smještaju, boravku i organiziranom stanovanju u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te u centrima za pružanje usluga u zajednici (istraživanje je predstavljeno u Splitu, u istom prostoru, 6. svibnja 2019., više o tome na https://dijete.hr/split-predstavljeno-istrazivanje-deinstitucionalizacija-i-transformacija-ustanova-za-skrb-o-djeci-izmedu-zelja-i-stvarnosti/).

Uz pravobraniteljicu za djecu, na stručnom skupu “Moja udomiteljska obitelj” bila je i njezina savjetnica Branka Reić Kukoč.