Stajalište pravobraniteljice za djecu o zdravstvenom odgoju

Stajalište pravobraniteljice za djecu o zdravstvenom odgoju

MladiPravobraniteljica za djecu je još 2007. godine izrazila svoj stav i uputila Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta preporuke za uvođenje zdravstvenog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole. Posebno ističemo kako su naša stajališta o potrebi uvođenja zdravstvenog odgoja utemeljena, među ostalim, i na mišljenjima djece koja su nam i sama u brojnim prilikama isticala potrebu uvođenja zdravstvenog odgoja u škole. Spomenuta stajališta i  preporuke pravobraniteljice za djecu dostupne su na web stranici www.dijete.hr i u prilogu ovome tekstu.

 

I ovim putem želimo istaknuti kako Ured pravobraniteljice za djecu pridaje veliku važnost zdravstvenom odgoju djece u svim njegovim sastavnicama, uključujući i dio koji se odnosi na ljudsku spolnost, prepoznajući vrijednosti ovoga programa u razvojnom, zdravstvenom, preventivnom i odgojno-obrazovnom smislu. Držimo da škola mora biti jedna od ključnih karika u informiranju djece o spolnosti, što ne sprečava roditelje da savjesno i odgovorno odgajaju djecu, u skladu sa svojim svjetonazorom.  Program zdravstvenog odgoja mora biti u skladu sa standardima poštovanja i zaštite ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i suzbijanja svih vrsta diskriminacije i homofobije. Očekujemo da informacije koje će djeca dobiti kroz sadržaje zdravstvenog odgoja budu točne, znanstveno utemeljene, interdisciplinarno predstavljene te da budu u skladu s Konvencijom o pravima djeteta i zakonima Republike Hrvatske.

Prema informacijama kojima raspolažemo, kurikulum zdravstvenog odgoja nije osmišljen i planiran kako bi se učenicima nametala stajališta suprotna univerzalnim i ustavnim vrijednostima. Naprotiv, cilj je kroz sadržaje kurikuluma, djeci i mladima pomoći u razvoju sustava vrijednosti. Očekujemo da će teme biti obrađene činjenično i nepristrano, uz spremnost na otvaranje dijaloga s djecom, kritičko promišljanje i otvaranje prostora za različita mišljenja i stajališta.

Prema navodima nadležnih za provođenje programa, sadržaje zdravstvenog odgoja predavat će stručni suradnici pedagozi ili psiholozi škola, liječnici školske medicine, učitelji i drugi stručnjaci. Očekujemo da su spomenuti stručnjaci pripremljeni i educirani za provođenje programa te da znaju i kako na primjeren način djecu informirati o spolnosti, poučiti ih što je odgovorno spolno ponašanje te razgovarati o različitim pitanjima u vezi s time.

Pojedinci su nam se obraćali zbog toga što smatraju spornim teme iz Kurikuluma zdravstvenog odgoja vezane za medijski prikaz seksualnosti i pornografiju, upozoravajući da je „upoznavanje djece s pornografijom“ kazneno djelo. Izlaganje djeteta pornografskim sadržajima slikama, snimkama, predstavama nedvojbeno jest kazneno djelo. No, razgovor o tome da postoji pornografija, kao i o tome da su djeca u našem društvu izložena pornografiji putem medija, je nešto drugo i nije kazneno djelo raspravljati o tome. Raspraviti s djecom da se u medijima pojavljuju pornografski sadržaji, da se mediji njima služe da bi privukli čitatelje i ostvarili zaradu, da oni daju iskrivljenu i često uvredljivu sliku spolnih uloga, ne smatramo spornim, već naprotiv, važnim i korisnim.

Smatramo da je svim djelatnicima u odgoju i obrazovanju, s obzirom na njihovu temeljnu naobrazbu, poznato i jasno da pornografija, baš kao i nasilje u medijima, spada u štetne medijske sadržaje od kojih djecu treba zaštititi, što je regulirano i propisima. Teško nam je zamisliti da bi neki nastavnik ili stručni suradnik ove dijelove Kurikuluma shvatio kao prijedlog da djeci pokaže pornografski materijal.

No, svakako, ako postoje bilo kakve nejasnoće u razumijevanju sadržaja Kurikuluma zdravstvenog odgoja, smatramo da ih treba razjasniti s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje. S obzirom na otpore dijela javnosti prema uvođenju zdravstvenog odgoja u škole, smatramo da Ministarstvo i Agencija trebaju pružiti kvalitetnu pripremu i kontinuiranu stručnu potporu nastavnicima i stručnim suradnicima koji će izvoditi nastavu ovih sadržaja.

Sukladno Konvenciji o pravima djeteta sva djeca imaju jednaka prava na informacije koje su važne za zaštitu njihovog zdravlja i koje upućuju na važnost odgovornog spolnog ponašanja i nitko, pa ni roditelji, nema pravo uskratiti im te informacije. Istovremeno djeca imaju pravo i  na kvalitetno obrazovanje, a prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi odgoj i obrazovanje temelje se na jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike prema njihovim sposobnostima. Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odgojno-obrazovna djelatnost u školskoj ustanovi temelji se na autonomiji planiranja i organizacije te slobodi pedagoškog i metodičkog rada prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, a u skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planovima i programima i državnim pedagoškim standardima. Stoga držimo da program zdravstvenog odgoja, kao i njegov integralni dio – spolni odgoj, treba biti dostupan svim učenicima, kao što su i drugi programi, predmeti i oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada, neovisno o suglasnosti roditelja.