Stručni skup o roditeljstvu i djeci s teškoćama u razvoju

Stručni skup o roditeljstvu i djeci s teškoćama u razvoju

turU Zagrebu je 23. svibnja 2016. održan stručni skup “Roditelji djece s teškoćama u razvoju unutar zdravstvenog i odgojno-obrazovnog sustava – očekivanja, mogućnosti i perspektive”. Bio je to treći stručni skup koji zajedno organiziraju Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb i Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež u Zagrebu.

Predavači na skupu ukazali su na različite modele suradnje između roditelja djece s teškoćama u razvoju i djelatnika zdravstvenih i odgojno-obrazovnih institucija, utjecaj roditeljstva na razvoj djeteta, utjecaj komunikacije odraslih osoba na dijete, zaštiti najboljeg interesa djeteta, ulogu školskog liječnika u praćenju učenika s teškoćama u razvoju i iskustva roditelja djece s ADHD-om u vezi s podrškom koju primaju od zdravstvenog i odgojno-obrazovnog sustava.
Pozvano predavanje pod naslovom “Suradnja među osobama koje okružuju dijete – poštuje li se najbolji interes djeteta?” održala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj. Stručnom skupu odazvali su se predstavnici dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, centara za odgoj i obrazovanje, centara za socijalnu skrb, centara za rehabilitaciju, zdravstvenih institucija, fakulteta i veleučilišta te organizacija civilnog društva.