Studijski posjet delegacije Crne Gore

Studijski posjet delegacije Crne Gore

Pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić ugostila je u svome Uredu 7. rujna 2016. dvanaestočlanu delegaciju iz Crne Gore, koja boravi u Hrvatskoj na studijskom putovanju. Većinu ove skupine čine članice radne grupe crnogorskoga Ministarstva rada i socijalne skrbi za izradu Strategije o zaštiti djece od nasilja 2017. – 2021.

U skupini su predstavnice ministarstava obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, socijalne skrbi, financija, ministarstva za ljudska i manjinska prava, policije, nevladinih organizacija, kao i savjetnica za prava djeteta pri crnogorskom ombudsmanu za ljudska prava i slobode.

Gostovanje ove delegacije organizirao je Unicefov ured za Crnu Goru, a delegaciju je predvodila Ida Ferdinandi, Unicefova koordinatorica programa za zaštitu djece.

Gošće su bile zainteresirane za rad pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj, za broj i vrste prijava zbog nasilja nad djecom koje prima pravobraniteljica, instrumente koje Republika Hrvatska primjenjuje u osiguranju zaštite djece od nasilja. Dodatno ih je zanimalo praćenje nasilja odraslih nad djecom u domovima za djecu bez roditeljske skrbi i u odgojno-obrazovnim institucijama, kao i oblici suradnje pravobraniteljice s drugim institucijama i udrugama te s djecom.

Pravobraniteljica i njezine zamjenice Ester Radmilo i Maja Gabelica Šupljika, zajedno sa savjetnicama, upoznale su ih s načinom rada institucije pravobranitelja, uočenim trendovima u kršenju prava djece, propisima, aktualnim strategijama, kao i s protokolima kojima se osigurava zaštita djece od nasilja. Riječ je o četiri protokola o postupanju u slučajevima: nasilja u obitelji; nasilja među djecom i mladima; seksualnog nasilja; te zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Upozorile su i na važnost podizanja svijesti o nasilju nad djecom, čemu, uz brojne druge mjere, može pridonijeti i uvođenje kolegija o nasilju nad djecom na svim visokoškolskim institucijama.