Suradnja s Državnim odvjetništvom

Suradnja s Državnim odvjetništvom

Pravo pravdaU Uredu pravobraniteljice za djecu 19. lipnja 2013. održan je radni sastanak s predstavnicom Državnog odvjetništva RH višom državnodovjetničkom savjetnicom Helencom Pirnat-Dragičević. Tema razgovora bila je suradnja ovih dviju institucija u zaštiti prava djece.

 

Pravobraniteljica Mila Jelavić ukazala je na uočene probleme u vezi s vođenjem kaznenih postupaka, osobito zbog odbacivanja kaznenih prijava u slučajevima povrede dužnosti uzdržavanja te na nepokretanje postupaka u slučajevima povrede privatnosti djece u medijima te lažnog prijavljivanja kaznenih djela na štetu djece. Bilo je riječi i o nedostatku stručnih suradnika nepravne struke na općinskim državnim odvjetništvima, zatim o neprilagođenosti prostora za razgovor s djecom na ODO-ima, o propustima prilikom saslušanja djece u kaznenom postupku, nedostatnom informiranju djece i roditelja o njihovim pravima te o problemima u provođenju zakonskih odredbi kojima se jamče prava žrtve kaznenog djela, osobito pravo na opunomoćenika i savjetnika.

U razgovoru je istaknuta potreba za međuresornom suradnjom te je dogovoreno da će se održati zajednički sastanak predstavnika resora pravosuđa, odvjetništva, socijalne skrbi te stručnjaka iz redova znanstvene zajednice, kako bi se pokušalo naći rješenja za uočene probleme. Također je dogovorena buduća suradnja u razmjeni informacija i ukazivanju na probleme radi usklađivanja državnodvjetničke prakse u zaštiti djece.