Suradnja s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta

Suradnja s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta

Pravnaklinika logoDekan Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, voditelj Pravne klinike Pravnog fakulteta  prof. dr. sc. Alen Uzelac i pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić sklopili su 10. travnja 2015. godine u Zagrebu Okvirni sporazum o suradnji.

 

Cilj suradnje je omogućiti studentima, polaznicima Pravne klinike, da kroz izravno i aktivno sudjelovanje u rješavanju konkretnih predmeta stječu neposredno iskustvo o funkcioniranju pravnih instituta u njihovom socijalnom kontekstu, prodube znanja o primjeni pravnih pravila u praksi te stječu i razvijaju praktične vještine.

Tekst sporazuma dostupan je na http://klinika.pravo.unizg.hr/suradnja/pravobraniteljica-za-djecu.

Suradnja će se ostvarivati kroz različite oblike koji, među ostalim, mogu uključivati: pravno savjetovanje djece i roditelja i drugih zakonskih zastupnika djece o načinu ostvarivanja pojedinih prava, mehanizmima zaštite prava, pravnim sredstvima u postupcima i slično, prema unaprijed utvrđenom planu i dogovoru; provođenje i obradu neovisnog istraživanja pojava uskraćivanja ili kršenja prava ili diskriminatornog postupanja prema djeci u pojedinim područjima; praćenje sjednica Vlade i Sabora te obavještavanje Ureda pravobraniteljice i predlaganje postupanja nakon analize donesenih ili izmijenjenih propisa; pomoć oko pripreme izrade Godišnjeg izvješća Saboru; praćenje članaka koji se odnose na djecu na portalima i u drugim sredstvima javnog priopćavanja radi predlaganja potrebnih akcija Ureda pravobraniteljice i drugih tijela te sudjelovanje u postupanjima Ureda pravobraniteljice u povodu konkretnih pritužbi.

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima. Više o Pravnoj klinici pročitajte ovdje.