Teškoće u provođenju alternativnih sankcija za maloljetnike

Teškoće u provođenju alternativnih sankcija za maloljetnike

young_criminalNa inicijativu Državnog odvjetništva, u Uredu pravobraniteljice za djecu održan je 1. lipnja 2009. sastanak na kojem se raspravljalo o problemima u vezi s provođenjem alternativnih postupanja prema maloljetnicima, počiniteljima kaznenih djela. Uz pravobraniteljicu Milu Jelavić i njezine savjetnice Sanju Vladović i Gordanu Filipović, sastanku su prisustvovale predstavnice Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Sandra Batlek i Ivana Furlić, predstavnica Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Suzana Kutle Horvat te Sunčica Blažević iz Državnog odvjetništva.

Državno odvjetništvo upozorilo je na problem nedostatka  savjetovališta u koja bi se upućivalo maloljetnike radi provođenja alternativnih sankcija. Predstavnica te institucije Sunčica Blažević istaknula je kako je tijekom 2008. godine za 2279 maloljetnika donesena odluka o odbačaju kaznenih prijava od čega je u 50 posto slučajeva kaznena prijava riješena u pretkaznenom postupku primjenom alternativnih sankcija čiji je prvenstveni cilj pravodobni utjecaj na mladu osobu i rasterećivanje sudova u skladu sa suvremenim tendencijama i međunarodnim obvezama koje je preuzela Republika Hrvatska.  No, izrečene alternativne sankcije se ne primjenjuju zbog nepostojanja savjetovališta za mlade u čijoj bi nadležnosti bilo provođenje tih posebnih programa.

Do tog problema došlo je stoga što su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi prestala postojati savjetovališta pri centrima za socijalnu skrb koja su provodila odgojne mjere, a obiteljski centri koji su osnovani umjesto dosadašnjih savjetovališta za djecu, mladež i obitelj nemaju u svojoj nadležnosti provođenje odgojnih mjera.

Jedna od alternativnih sankcija je i obveza humanitarnog rada, međutim, i ta se mjera rijetko provodi zbog nemotiviranosti ustanova za prihvat maloljetnika, budući da mentori koji bi ih trebali voditi u takvim aktivnostima, za svoj rad nisu nagrađeni. Osim toga nije riješen ni  problem osiguranja maloljetnika dok su na radu u humanitarnim organizacijama.

Pravobraniteljica za djecu naglasila je kako problem postoji, zakonske odredbe su takve da je nužna njihova promjena kako bi se stvorili preduvjeti za provođenje alternativnih sankcija te je očigledno kako država, svjesno ili nesvjesno ignorirajući taj problem, onemogućuje da se poduzmu ozbiljni koraci na njegovom rješavanju.  Predložila je da se žurno sastanu državni tajnici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kako bi se, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Vrhovnim sudom, uočeni problem riješio u skladu s najboljim interesom djece.