Tematska konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe u Zagrebu

Tematska konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe u Zagrebu
cronsee_3-12.2009Ured pravobraniteljice za djecu bio je 1. prosinca 2009. domaćin tematske konferencije Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe (CRONSEE – Childrens’ Rights Ombudspersons’ Network in South and Eastern Europe) pod naslovom “Pravo djeteta na uvažavanje njegova mišljenja – pravo na sudjelovanje”. Suorganizator konferencije je norveška organizacija Save the Children Norway, koja kontinuirano pruža podršku radu  Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe od njezina osnutka 2006. godine.

U radu konferencije sudjelovali su predstavnici pravobranitelja iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Kosova, Rumunjske, Slovenije, Srbije i AP Vojvodine. Uvodna izlaganja održali su hrvatska pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić, kao  ovogodišnja koordinatorica Mreže i Ahmed Pjano, voditelj programa nevladine organizacije Save the Children Norway SEE.

Mila Jelavić istaknula je važnost angažiranja pravobranitelja u afirmiranju pozicije djeteta kao subjekta i nositelja prava, nasuprot njegovoj prevladavajućoj pasivnoj ulozi koju mu društvo najčešće dodjeljuje, tretirajući ga samo kao objekt zaštite odraslih. Ahmed Pjano analizirao je iskustva ombudsmana za djecu u Jugoistočnoj Europi u području uspostavljanja komunikacije s djecom. Djeca moraju imati što više prilika susresti se sa svojim pravobraniteljem, razgovarati s njim o svojem životu i prenijeti mu izravno svoje pritužbe i prijedloge. Stoga je važno da uredi pravobranitelja budu otvoreni za djecu, a posebno su dragocjene inicijative osnivanja dječjih savjeta ili grupa koje funkcioniraju kao savjetodavno tijelo pravobranitelja. Naglasio je kako je važno pronaći način na koji će se i što mlađoj djeci omogućiti da iskažu mišljenja i stajališta o raznim aspektima svojeg života i tako ostvare pravo na sudjelovanje kao članovi društvene zajednice.

Primjere praktičnog ostvarivanja prava djece na sudjelovanje, uz neizbježne teškoće i nesporazume, ali i obećavajuće modele rada, prikazali su zatim predstavnici pravobranitelja za djecu Nataša Jović iz Srbije, Marija Kordić iz Vojvodine i Nada Grahovac iz Republike Srpske, naglašavajući nužnost senzibiliziranja i educiranja svih odraslih, a posebno nastavnika, socijalnih radnika i svih profesionalaca koji rade s djecom.

Zanimljiv model uključivanja mladih u rad ombudsmana, kroz osnivanje savjetodavnog panela mladih koji čini 30 djece u dobi od 13 do 17 godina, prikazala je predstavnica grčkog pravobranitelja Niki Bafa. Tone Dolčič prikazao je aktivnosti kojima se u Sloveniji pokušava povećati prisutnost i utjecaj djece u javnom životu, među ostalim i njihovim dolaskom u Parlament, a Ester Radmilo iz hrvatskog Ureda pravobraniteljice za djecu prikazala je rad dječje konzultativne grupe čiji su prijedlozi  i zahtjevi , uz potporu pravobraniteljice i njezino posredovanje i animiranje stručne javnosti, na kraju uključeni u Zakon o strukovnom obrazovanju.

Što pravobranitelji ili ombudsmani za djecu trebaju činiti kako bi potaknuli djecu na sudjelovanje i pridonijeli širenju prostora za njihovo aktivno i djelotvorno sudjelovanje u donošenju odluka u školi ili lokalnoj zajednici, bila je intrigantna tema rasprave u kojoj su sudjelovali gotovo svi gosti na konferenciji. Za sudjelovanje, kao i za ostvarivanje svih dječjih prava, nužno je informirati i osnažiti djecu. Ali sama znanja i vještine, bez spremnosti odraslih da ih prihvate kao subjekte i nositelje prava, nisu dovoljni. zaključeno je. Odlučujući korak je u senzibiliziranju, osvješćivanju i, napokon, upozoravanju odraslih na zakonsku obvezu uvažavanja dječjeg mišljenja pri odlučivanju o pitanjima koja se odnose na njih.

U završnom dijelu konferencije bilo je riječi o planovima za buduće djelovanje CRONSEE-a. Dogovoreno je da će  sljedeće godine koordinatorica Mreže biti Nada Grahovac, pravobraniteljica za djecu Republike Srpske.

cronsee_4cronsee4

{wmv}htv-reportaza{/wmv}