Tematska sjednica CRONSEE u Banjaluci: Zaštita djece od spolnog zlostavljanja

Tematska sjednica CRONSEE u Banjaluci: Zaštita djece od spolnog zlostavljanja

Banja_Luka_1Tematska sjednica pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe pod naslovom “Prioriteti institucija ombudsmana za djecu u zaštiti djece od  seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja” održana je 4. studenoga 2010. u Banjaluci. Susretu su, uz pravobraniteljicu za djecu i njezinu savjetnicu Gordanu Filipović, nazočili pravobranitelji i savjetnici iz Srbije, AP Vojvodine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske te predstavnik organizacije Save the children Norway.

Tematska sjednica bila je nastavak teme godišnje Konferencije ombudsmana za djecu Jugoistočne Europe, održane u Banjaluci od 19. do 21. svibnja 2010.godine, pod naslovom “Djeca imaju pravo na zaštitu od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, Jesmo li učinili dovoljno da ih zaštitimo?”. Na tematskoj sjednici sudionici su razmijenili iskustva vezana uz ostvarivanje zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, ukazali na uočene nedostatke u funkcioniranju sustava zaštite djece kao i na pojedine poduzete aktivnosti kako bi se uočeni propusti otklonili. Ponovno je naglašena potreba ratifikacije Konvencije o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja (u međuvremenu su je ratificirale Srbija i Crna Gora) te stvaranja preduvjeta za njezinu implementaciju.

Posebna tema bila je uspostava registra počinitelja spolnih delikata na štetu djece. Pravobraniteljica Mila Jelavić tom je prilikom izvijestila o aktivnostima Ureda pravobraniteljice za djecu u Republici Hrvatskoj vezano uz uspostavu takve evidencije. Na sjednici nisu doneseni posebni zaključci, no iz izlaganja pravobranitelja proizlazi kako su suglasni da je potrebno povisiti dobnu granicu za pristanak na spolni odnos, unaprijediti sustav prevencije, osobito uvođenjem obaveznog spolnog odgoja u školama te preventivnih programa usmjerenih na zaštitu djece od seksuanog nasilja, kao i uspostavu zakonskih ograničenja za rad s djecom, kad je riječ o počiniteljima spolnih delikata. Također su se suglasili kako je potrebno razviti mrežu SOS-linija dostupnih djeci, na kojima bi radili volonteri-stručnjaci, razvijati suradnju među obrazovnim institucijama i centrima za socijalnu skrb, osigurati bolju zaštićenost te kvalitetan psihosocijalni tretman djeteta-žrtve.

Pravobranitelji su zaključili kako je potrebno iskoristiti najavljenu kampanju Vijeća Europe usmjerenu na sprečavanje seksualnog nasilja nad djecom, koja će započeti u Rimu u studenome ove godine, kako bi se prihvatile preporuke i stavovi pravobranitelja i kako bi se unaprijedio sustav zaštite djece.

Za novog koordinatora mreže izabrana je Republika Makedonija.