Tematski skup CRONSEE-a o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja

Tematski skup CRONSEE-a o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja

seksualno_nasiljeU organizaciji institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, u Podgorici je 17. svibnja 2012. održana Tematska sjednica Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Evrope (CRONSEE – Children’s Rights Ombudspersons’ Network in South and Eastern Europe), “Zaštita djece od seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe”. Sastanku su prisustvovale delegacije Rumunjske, Grčke, Bugarske, Makedonije, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Kosova, Crne Gore i Hrvatske. Na skupu su bile savjetnice pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović i Lidija Petrović.

Predstavnici institucija za zaštitu prava djece predstavili su djelovanje svojih institucija na zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja. Tematski sastanak su uvodnim izlaganjima otvorili Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore Đorđe Pinjatić i direktor programa Save the Children Ahmed Pjano. Radni dio sastanka vodila je zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Nevenka Stanković.

U kratkom predstavljanju rada Ureda pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske, savjetnica Gordana Filipović govorila je o sudjelovanju Ureda u Kampanji vijeća Europe “Jedno od pet”, inicijativi za provođenje nacionalne kampanje u Hrvatskoj i za ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te aktivnostima Ureda u sklopu kampanje u Hrvatskoj. Istaknula je javne nastupe pravobraniteljice i njezinih suradnika u cilju podizanja razine javne svijesti o potrebi zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, organiziranje stručne rasprave o određivanju dobne granice dobrovoljnog pristanka djeteta na spolni odnošaj s odraslom osobom te inicijative za promjene propisa. Prikazala je i rezultate istraživanja koje je Ured proveo među djecom o dobnoj granici za davanje pristanka na spolni odnošaj s odraslom osobom, te zaključke radionica provedenih s mladim savjetnicima pravobraniteljice za djecu o njihovom viđenju spolnog odgoja mladih.

Predstavnici drugih zemalja prikazali su svoje aktivnosti u vezi sa zaštitom djece od seksualnog iskorištavanja, a predstavljeni su i rezultati istraživanja “Zaštita djece od seksualne eksploatacije”, koje su po jedinstvenoj metodologiji, uz podršku organizacije Save the children, provele institucije ombudsmana Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske i Kosova.

Sudionici tematskog sastanka suglasili su se kako je neophodno da države preuzmu odgovornost za zaštitu djece od seksualnog iskorištavanja te poduzmu aktivnosti na prevenciji i edukaciji o svim oblicima seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe, jačanju socijalnih i zdravstvenih službi, reintegraciji i resocijalizaciji djece žrtava seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe, pooštravanju kaznene politike prema počiniteljima ove vrste kaznenih djela, kao i uvođenju registra počinitelja tih djela.

Najavljeno je da će se, tijekom predsjedavanja crnogorskog ombudsmana CRONSEE-u, održati i Konferencija CRONSEE-a krajem rujna 2012. godine.