Trening za prevenciju seksualnog nasilja nad i među djecom

Trening za prevenciju seksualnog nasilja nad i među djecom

Zamjenica pravobraniteljice za djecu psihologinja mr. sc. Maja Gabelica Šupljika i savjetnica pravobraniteljice psihologinja Davorka Osmak Franjić, sudjelovale su u dvodnevnom treningu o prevenciji seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima,  koji je 13. i 14. siječnja 2022.organizirala “Ženska soba”.

Trening je održan za partnerske organizacije i radnu grupu za razvoj SNEP 2 – Junior programa. Tijekom dva dana, sudionicima je predstavljen program prevencije seksualnog nasilja, namijenjen učenicima viših razreda osnovne škole, koji će biti pilotiran u sedam partnerskih škola. Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta “Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)” ili na engleskom Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior), koji je financiran od strane Europske unije.

Nositelj projekta je “Ženska soba”, a partneri na projektu su: Pravobraniteljica za djecu RH, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ Kantrida Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ “Slava Raškaj” Ozalj, OŠ “Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, te organizacije Rape Crisis Network Ireland (Irska) i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom. (Foto: zenskasoba.hr)