U Njemačkoj održana završna konferencija projekta “Monitoring prisilnih udaljenja”

U Njemačkoj održana završna konferencija projekta “Monitoring prisilnih udaljenja”

U Nürnbergu u Njemačkoj, 23. listopada 2018. održana je završna konferencija projekta “Monitoring prisilnih udaljenja II” (Forced-Return Monitoring II – FReM II). Na tom završnom događanju projekta sudjelovala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar.

Partneri projekta su 15 država (Austrija, Bugarska, Češka, Finska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Švedska i Švicarska) i tri partnerske organizacije: FRONTEX, FRA i ICMPD.

Konferenciju su suorganizirali partneri projekta: Međunarodni centar za razvoj migracijske politike (International Centre for Migration Policy Development – ICMPD) i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (European Border and Coast Guard Agency – Frontex), a domaćin konferencije bio je njemački Federalni ured za migracije i izbjeglice (BAMF).

Uz partnere projekta ICMPD, FRONTEX i FRA, konferencija je okupila sudionike iz tijela koja sudjeluju u provođenju prisilnih udaljenja i institucija koje provode nadzor nad prisilnim udaljenjima iz država članica i država vezanih za shengenski sustav.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati FReM II projekta, koji je trajao od rujna 2016. do listopada 2018., tijekom kojeg su održane brojne aktivnosti kako bi se pridonijelo funkcioniranju sustava udaljenja državljana trećih zemalja koji nemaju zakonit boravak, u skladu s temeljnim pravima, te kroz neovisan i transparentan nadzor utemeljen na zajedničkom pristupu i usklađenim procedurama.

Na konferenciji su na interaktivan način predstavljeni ciljevi i rezultati projekta, uključujući prikaz edukacija za monitore, educiranje njihovih trenera i funcioniranje aktualnog udruženja monitora. Najavljen je projekt FReM III, u kojem će sudjelovati 22 do 23 države članice, među kojima i Hrvatska.

Više o projektu pročitajte ovdje.