U Nuštru održano predavanje za voditelje preventivnih programa u školama

U Nuštru održano predavanje za voditelje preventivnih programa u školama

Na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović održala je 13. studenog 2018. u OŠ Zrinskih u Nuštru izlaganje pod naslovom  “Prevencija u sustavu odgoja i obrazovanja”. Predavanje je pratilo pedesetak članova Županijskog stručnog vijeća voditelja preventivnih programa u školama Vukovarsko-srijemske županije.

Stručni skup je bio posvećen preventivnim strategijama, programima i aktivnostima u sustavu odgoja i obrazovanja, o čemu je izlaganje održala i viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje Alma Rovis Brandić. Nakon izlaganja uslijedio je razgovor i rasprava o izazovima s kojim se stručnjaci susreću prilikom kreiranja preventivne strategije u svojim školama, posebice u odnosu na zaštitu prava i interesa djece s problemima u ponašanju kao ranjive skupine.

U drugom dijelu stručnog skupa održana je radionica o načinu na koji se kreira preventivna strategija u skladu s potrebama svake pojedine škole te o načinu kako se izabiru i uvode preventivni programi svih razina u svakodnevne aktivnosti djece.