U Osijeku predstavljen zbornik “Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju”

U Osijeku predstavljen zbornik “Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju”

Osijek 4Na Učiteljskom fakultetu u Osijeku 27. svibnja 2013. predstavljen je zbornik pravobraniteljice za djecu “Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju”. Zbornik su predstavili zamjenica pravobraniteljice za djecu Ester Radmilo, urednica Sanja Vladović te troje od mnogobrojnih autora: Ružica Pažin-Ilakovac, s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Marina Ajduković, sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakultetau Zagrebu i dr. med. psihijatar Jugoslav Gojković iz Opće bolnice “Dr. Josip Benčević”.

 

Skup su pratili predstavnici odgojno-obrazovnih ustanova, dječjih domova, centara za socijalnu skrb, policijskih uprava, ureda državne uprave, obiteljskih savjetovališta, sudova, fakulteta i drugih ustanova i organizacija iz Osijeka, Vinkovaca, Vukovara, Našica, Slavonskog Broda, Nove Gradiške, Požege, Virovitice i Slatine. Na početku skupa okupljene je pozdravila dekanica Učiteljskog fakulteta Anđelka Peko.    

Naglasci u predstavljanju zbornika bili su na školskim programima prevencije poremećaja u ponašanju, zatim na sudjelovanju djece s problemima u ponašanju i njihovih roditelja u procesu procjene potreba i planiranja intervencija te na dostupnosti sustava zaštite mentalnog zdravlja djeci i mladima s ovom vrstom problema. Referirajući se na pravo djeteta na sudjelovanje i različite mehanizme ostvarivanja i zaštite tog prava, u raspravu se na kraju uključila doc. dr. sc Branka Rešetar s Pravnog fakulteta u Osijeku, stručnjakinja za područje obiteljskog prava.

Zbornik “Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju” nastao je kao rezultat triju stručnih skupova Ureda pravobraniteljice za djecu, održanih u Rijeci, Osijeku i Zagrebu. Na ukupno 287 stranica sadržano je 18 radova koji obuhvaćaju različite aspekte zaštite djece s problemima u ponašanju, od stručnih i praktičnih smjernica temeljenih na istraživanjima, do elaboriranja učinkovitosti pojedinih državnih sustava koji se njima bave. Radovi su grupirani u četiri cjeline: 1. prevencija, 2. procjena potreba i planiranje intervencija, 3. intervencije u sustavu socijalne skrbi i zaštita mentalnog zdravlja i 4. zaštita djece u sukobu sa zakonom.

Autori radova su stručnjaci i znanstvenici različitih profila: socijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, liječnici i pravnici, koji potječu iz raznih sustava i institucija: školstva, socijalne skrbi, zdravstva, policije, pravosuđa, lokalne zajednice, sveučilišta te Ureda pravobraniteljice za djecu. Recenzentica zbornika je prof. dr. sc. Antonija Žižak s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Ured pravobraniteljice za djecu objavio je ovaj zbornik i na svojoj web stranici (u rubrici Publikacije Pravobraniteljice za djecu) sa željom da on posluži nastavnicima, pedagozima, psiholozima, socijalnim radnicima, odgajateljima i drugim profesionalcima i kao svojevrsni priručnik za rad s  djecom.