U Osijeku započeo projekt “Odzvonilo je nasilju”

U Osijeku započeo projekt “Odzvonilo je nasilju”

mladi timski radEkonomska i upravna škola u Osijeku u suradnji s udrugama Otvorena medijska grupacija, Urban fest Osijek i Centrom za kulturne djelatnosti, uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih, provodi projekt za učenike 1. i 2. razreda “Odzvonilo je nasilju”. Cilj projekta je rad na prevenciji vršnjačkoga nasilja u sklopu kojeg se planira e održati više radionica koje će educirati mlade o prihvaćanju različitosti, nenasilnim načinima rješavanja sukoba i drugim temama važnim za sprečavanje ove štetne pojave.

Uvodna aktivnost, koja je održana 23. siječnja 2016., bila je posvećena pravima djece te je savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović, na poziv kreatora projekta, održala radionicu o toj temi. Radionica je imala za cilj kroz iskustvenu dimenziju osvijestiti djeci što su dječja prava i s kojim su potrebama djece povezana te im dati osnovne informacije o društvenom okviru dječjih prava, a koristeći se pritom elementima igre. U veselom ozračju djeca su se detaljnije upoznala s dječjim pravima i potrebama, Konvencijom o pravima djeteta, njezinim načelima te s radom pravobraniteljice za djecu.