Učenici OŠ Trilj u splitskom uredu pravobraniteljice

Učenici OŠ Trilj u splitskom uredu pravobraniteljice

Dvije grupe učenika Osnovne škole Trilj, posjetile su 2. prosinca 2016. splitski ured pravobraniteljice za djecu. Tom prilikom savjetnica pravobraniteljice za djecu Branka Reić Kukoč predstavila im je nadležnosti, djelokrug i rad pravobraniteljice za djecu i njezinog regionalnog ureda u Splitu, kao i ulogu i djelovanje Mreže mladih savjetnika.

Tom prilikom podijelila im je publikacije s Konvencijom o pravima djeteta na jeziku bliskom djeci te druge informativne materijale o dječjim pravima, među kojima i MMS-ovu Strategiju protiv vršnjačkog nasilja “Stop tišini koja boli!”, koju je izradila Mreža mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu.