Uloga roditelja u ostvarivanju participativnih prava djeteta

Savjetnica pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić, sudjelovala je 10. ožujka 2021. na online međunarodnom kongresu IUAES2020 – Međunarodne unije antropoloških i etnoloških znanosti  (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences), u panelu pod nazivom “Naslijeđe i roditeljstvo sljedeće generacije” koji su moderirale Eva Anđela Delale i Jelena Seferović s Instituta za antropologiju u Zagrebu.

Savjetnica pravobraniteljice je, u izlaganju pod naslovom “Uloga roditelja u ostvarivanju participativnih prava djeteta” govorila o pravu djeteta na sudjelovanje/participaciju te o radu Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu. Istaknula je kako vrlo važnu ulogu u stvaranju uvjeta za ostvarivanje participativnih prava djeteta imaju odrasli, i to u različitim životnim situacijama i u svim područjima djetetovog života: u obitelji, odgojno-obrazovnim institucijama, organizacijama koje se bave zaštitom i promicanjem prava djeteta, u lokalnoj zajednici, te na nacionalnoj i međunarodnoj razini). Odgovornost je odraslih kreirati atmosferu u kojoj će dijete osjećati da je njegovo sudjelovanje dobrodošlo, za dijete sigurno i dobrovoljno te da su odrasli doista zainteresirani s uvažavanjem čuti ono što dijete ima reći. Odgovornost je odraslih djetetu dati povratnu informaciju o tome kako su se odredili u odnosu na iskazano mišljenje djeteta, primjerice, kako su njihova stajališta protumačena i upotrijebljena, te kako su utjecala na odluku koju su donijeli odrasli.

Predstavivši Mrežu mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS) kao vrijedan primjer dječje participacije, savjetnica je govorila i o važnoj ulozi i doprinosu roditelja u ostvarivanju participativnih prava članova MMS-a, te o ulozi koju roditelji mogu imati u situacijama u kojima su djeca pozvana sudjelovati u istraživanjima kojima je cilj dobivanje boljeg uvida u način na koji djeca ostvaruju svoja prava.