UN i globalni trendovi u zaštiti ljudskih prava

UN i globalni trendovi u zaštiti ljudskih prava

UN_1U Kući ljudskih prava u Zagrebu, 28. svibnja 2012., pomoćnik Glavnog tajnika UN-a za ljudska prava dr. sc. Ivan Šimonović održao je predavanje “Globalni trendovi u zaštiti ljudskih prava i uloga UN-a”, dotičući se nekoliko aktualnih tema međunarodne politike. Predavanje je pratila i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić.

Jedna od tema odnosila se na podnošenje izvješća prema pojedinim UN konvencijama i obvezama država članica. Tom prilikom dr. Šimonović je rekao da većina država kasni s podnošenjem izvješća, a samo se jedna trećina država pridržava zadanih rokova. Sankcija za to nema, jer međunarodni ugovori gotovo da i nemaju predviđene posebne vrste sankcija za one koji ne poštuju pravila, a može se dogoditi jedino politička osuda takvog ponašanja. No, i kad Odbor dobije izvješće neke članice, čeka se dvije do tri godine dok se ne dobije termin njegova predstavljanja.

U raspravi je pravobraniteljica Jelavić pitala što će sporost Odbora za ljudska prava značiti u odnosu na Treći protokol uz UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta, odnosno mogućnost podnošenja pojedinačnih pritužbi Odboru, kad se traži i očekuje brza reakcija. Istaknula je kako će vjerojatno čest razlog podnošenja pojedinačnih pritužbi biti sporost tijela u matičnoj državi te da podnositelji pritužbi ne očekuju takvu sporost i od UN-ovih tijela. Odgovorio je da to ne bi trebalo raditi isto tijelo koje sudjeluje u preispitivanju izvješća država, već da se razmišlja da se, radi ujednačenosti rada i pristupa te zauzimanja jedinstvenih stajališta, uspostavi drugo tijelo koje će raditi neprekidno, što bi trebalo značiti i njegovu ažurnost.