UNHCR: Kako mediji prikazuju izbjeglice i migrante

U Zagrebu je 15. studenoga 2022., u organizaciji UNHCR-a, održana jednodnevna radionica o odnosu medija prema azilantima u procesu integracije. U okviru trajne misije promicanja i podizanja svijesti o zaštiti izbjeglica, tražitelja azila i azilanata, kao i osoba bez državljanstva i onih u riziku od gubitka državljanstva, cilj ove radionice bio je prikazati različite aspekte prezentiranja integracije izbjeglica u medijskome izvještavanju.

Uvodno je predstavnica UNHCR-a u Republici Hrvatskoj Anna Rich, pozdravila prisutne i izložila važnost ove teme i odnosa medija prema izbjeglicama, nakon čega je radionicu vodila Danijela Draštata Flock, novinarka, scenaristica i producentica na Hrvatskoj televiziji, te urednica multikulturalnog magazina “Prizma”.

Na radionici je sudjelovala savjetnica pravobraniteljice za djecu Nina Ćurčić.