UNHCR-ova radionica o zaštiti djece bez pratnje

U organizaciji UNHCR-a Hrvatska (United Nations High Commissioner for Refugees), u Rapcu je 5. studenoga 2019. održana radionica o novom Protokolu o postupanju prema djeci bez pratnje. Radionica je bila namijenjena policijskim službenicima i socijalnim radnicima iz Istarske županije.

Jedno od predavanja na radionici održala je zamjenica pravobraniteljice za djecu Ivana Buljan Ajelić. U svome izlaganju izvijestila je o stanju prava djece bez pratnje u Hrvatskoj. Predstavila je pritom načela i prava iz Konvencije o pravima djeteta, posebno se osvrnuvši na zaštitu djece predviđenu Protokolom o postupanju prema djeci bez pratnje. Istaknula je kako su djeca bez pratnje iznimno ranjiva skupina što samo po sebi obvezuje na što bolju zaštitu njihovih prava i interesa.