Vijeće Europe o zaštiti prava Roma

Vijeće Europe o zaštiti prava Roma

Roma_CoEŽeleći pridonijeti punoj integraciji Roma u društvo i suprotstaviti se tendencijama njihova marginaliziranja, Vijeće Europe objavilo je publikaciju “Zaštita prava Roma” (“Protecting the rights of Roma”). Ključ za postizanje te integracije je u obrazovanju, ne samo Roma već i svih ostalih naroda, navode autori publikacije, upozoravajući da su povijest i kultura Roma općenito nedovoljno poznati u društvu. Stoga je cilj publikacije omogućiti širenje znanja te tako smanjiti jaz među kulturama i uzajamno ih približiti.

“Zaštita prava Roma” progovara o povijesti i identitetu Roma, kao najbrojnije nacionalne manjine u Europi, o kvaliteti njihova života – kroz stanovanje, obrazovanje i zaštitu zdravlja, o stereotipima i diskriminaciji s kojima su suočeni te o aktivnostima, inicijativama i tijelima Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija, usmjerenih na zaštitu prava Roma.

U privitku donosimo cijelu publikaciju “Protecting the right of Roma” na engleskom jeziku.

Na internetskoj stranici Vijeća Europe dostupne su i druge informacije o aktivnostima na zaštiti prava Roma.