Vinkovci: Skup voditelja preventivnih školskih aktivnosti

Vinkovci: Skup voditelja preventivnih školskih aktivnosti

U organizaciji Županijskog stručnog vijeća za preventivne programe i Povjerenstva za zlouporabu droga Vukovarsko-srijemske županije, u Vinkovcima je 8. prosinca 2016. održano Županijsko stručno vijeće za voditelje preventivnih školskih programa i stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Na skupu za stručnjake u području odgoja i obrazovanja iz ove županije sudjelovalo je oko 70 voditelja preventivnih programa i stručnih suradnika, mahom socijalnih pedagoga.

Pozdravio ih je zamjenik župana Zdravko Kelić, a skupu se pridružila i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i sport Jadranka Mustapić Karlić.

Na skupu je održano nekoliko stručnih predavanja. Tako je Matea Mauer, psihologinja Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije predstavila rezultate najnovijeg međunarodnog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima (ESPAD) u kojem su sudjelovali i učenici iz Hrvatske. Voditeljica Županijskog stručnog vijeća, socijalna pedagoginja iz OŠ M. A. Reljković u Cerni Iva Jurić, podnijela je izvješće s Državnog skupa za socijalne pedagoge i voditelje županijskih stručnih vijeća za preventivne programe koji je u listopadu održan u Varaždinskim Toplicama. Socijalna pedagoginja iz OŠ Josipa Antuna Čolnića u Đakovu Jasmina Bićanić predstavila je CAP program prevencije napada na djecu koji se u njezinoj školi provodi već nekoliko godina. Karolina Burek – Bilokapić, socijalna pedagoginja iz OŠ Zrinskih u Nuštru predstavila je kreirani školski preventivni program usmjeren na podizanje roditeljskih kompetencija učenika koji se u toj školi provodi već treću godinu.

Na skupu je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović s izlaganjem „Uloga pravobraniteljice za djecu u brizi za mentalno zdravlje“ u kojem je sudionike upoznala s međunarodnim dokumentima i nacionalnim propisima koji se u širem i užem smislu bave zaštitom mentalnog zdravlja djece, načinom djelovanja pravobraniteljice za djecu u ovom području te stanjem u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na sustavu odgoja i obrazovanja. Sudionici su aktivnom raspravom tijekom cijelog skupa pridonijeli detektiranju problema i novim spoznajama u zaštiti prava i interesa djece u školama i učeničkim domovima.