Za susrete roditelja s djecom ubrzati izdavanje propusnica

Za susrete roditelja s djecom ubrzati izdavanje propusnica

Nakon stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, donesene kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja Covida-19, pravobraniteljica za djecu primila je nekoliko pritužbi roditelja na teškoće u vezi s izdavanjem propusnica. Zbog toga se krajem prosinca 2020. obratila Nacionalnom stožeru Civilne zaštite te pozvala na žurnost u donošenju propusnica radi omogućavanja izvršenja sudskih odluka kojima su regulirani osobni odnosi roditelja i djece. To je osobito važno kako bi se osigurao kontinuitet u ostvarivanju osobnih odnosa djece i roditelja te da bi se izbjegli mogući sporovi i sukobi, posebice u situacijama u kojima su obiteljski odnosi otprije narušeni.

Pritužbe dostavljene pravobraniteljici odnose se na dugotrajnost postupka ishođenja propusnica (primjerice, u jednom slučaju duže od 48 sati), na ishod postupka (odbijen zahtjev za propusnicom unatoč reguliranim osobnim odnosima), kao i na situacije u kojima se propusnice traže radi odlaska po djecu koja otprije borave u drugoj županiji kod drugih članova obitelji.

Prema dostupnim informacijama, omogućavanje izvršenja sudskih odluka radi ostvarivanja osobnih odnosa roditelja i djece opravdani je razlog ishođenja propusnice te podržavamo i cijenimo da se prilikom propisivanja uvjeta za izdavanje propusnica vodilo računa o interesima djece.

Upravo sada, u vrijeme blagdana, očekuje se povećani broj zahtjeva za izdavanjem propusnica radi  ostvarivanja osobnih odnosa djece s roditeljem s kojim ne stanuju. Kako bi se spriječila odvojenost djeteta od roditelja, neizvjesnost, kao i mogući konflikti koje u situacijama narušenih obiteljskih odnosa mogu izazvati kašnjenja u ishođenju propusnica, pravobraniteljica je pozvala i preporučila da se takvi zahtjevi obrađuju žurno i s posebnom pažnjom na potrebu zaštite interesa djeteta u svakom konkretnom slučaju.