Za učinkovitiju evidenciju o kaznenim djelima na štetu djece

Za učinkovitiju evidenciju o kaznenim djelima na štetu djece

Kazn.evidNa inicijativu Ureda pravobraniteljice za djecu, 17. prosinca 2014. održan je sastanak s predstavnicama Ministarstva pravosuđa: voditeljicom Odjela za kaznenu evidenciju Gordanom Parunov i voditeljicom Službe za evidencije i pomilovanja Petrom Miše. Sastanak je održan radi dobivanja uvida u primjenu Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, vezano uz  traženje i dostavu podataka iz kaznene evidencije za počinitelje kaznenih djela na štetu djece koja predstavljaju zapreku za obavljanje poslova u radu s djecom ili podataka koji su potrebni tijelima javne vlasti i ustanovama u postupcima zaštite prava i interesa djece.

 

Na sastanku su, uz pravobraniteljicu Ivanu Milas Klarić, sudjelovale njezina zamjenica Ester Radmilo te savjetnice Mirna Slaviček Pešut i Gordana Filipović. Na temelju informacija dobivenih obilaskom odgojno-obrazovnih ustanova i ustanova u kojima su smještena djeca, uočeno je da se ti podaci ne traže u svim zakonom propisanim slučajevima. Zato se u razgovoru s predstavnicama Ministarstva pravosuđa nastojalo utvrditi načine mogućeg unapređivanja sustava zaštite djece, osobito u pogledu sprečavanja spolnoga zlostavljanja i iskorištavanja.

Kako je utvrđeno da ima prostora za daljnja poboljšanja zakonskih odredbi, kao i njihove primjene u praksi, dogovoreno je da se o ovoj problematici održi stručni sastanak s predstavnicima svih resora na koje se odnosi primjena Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.