Započela lipanjska europska kampanja za djecu zatvorenika

Započela lipanjska europska kampanja za djecu zatvorenika

Svakog lipnja od 2010. godine europska mreža COPE provodi paneuropsku kampanju pod nazivom “Zločin nije moj, ali kazna ipak jest” kako bi podigao javnu svjesnost o potrebama i zaštiti prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom. Jedan od ciljeva kampanje je i potaknuti veću međusektorsku suradnju i podršku kako bi se osiguralo ostvarivanje prava djece.

Ovogodišnja kampanja u fokusu ima dva ključna dionika: policiju i pravosuđe. Uhićenje roditelja kao djetetovog primarnog skrbnika, kao i sudske odluke koje se odnose na roditelja kritični su trenuci koji neminovno utječu na djetetovu budućnost i dobrobit. No sadašnje stanje, u mnogim europskim zemljama upućuje na to da svijest o tome – i u policiji i u pravosuđu nije dovoljno razvijena.

Primjerice, gotovo jedna trećina sudaca ispitanih u jednoj studiji slučaja, smatrala je da su najbolji interesi djece “nevažni” tijekom izricanja kazne roditelju. COPE-ova kampanja u 2022. zagovara diljem Europe pravosudne sustave usmjerene na djecu, te educiranje policijskih i pravosudnih djelatnika o potrebama djece i podršci koju im njihovi sustavi mogu i trebaju pružiti.

Tijekom lipnja u mnogim europskim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, odvijat će se i druge aktivnosti usmjerene na zagovaranje prava djece čiji su roditelji u zatvoru, na promjene u zatvorskom sustavu koje će podržavati roditeljske kompetencije zatvorenika i omogućiti im da očuvaju kvalitetne veze sa svojom djecom – na način koji je u najboljem interesu djeteta.

I Ured pravobraniteljice za djecu pridružuje se kampanji – podržavanjem i sudjelovanjem u COPE-ovim aktivnostima, obilascima zatvorskih ustanova, podržavanjem prava djece zatvorenika, kao i promocijom svoje najnovije publikacije posvećene toj djeci “S obje strane rešetke – Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru”.

Više o COPE-ovoj kampanji pročitajte ovdje.