Zaštita djece od gospodarskog iskorištavanja

Zaštita djece od gospodarskog iskorištavanja

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević sastala se 10. prosinca 2019. U svojem Uredu s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Državnog inspektorata, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore. Svrha sastanka bila je razmjena informacija s predstavnicima državnih tijela i udruga poslodavaca o ostvarivanju prava djece na zaštitu od gospodarskog iskorištavanja i obavljanja štetnih poslova te razmatranje mogućnosti poboljšanja zaštite djece.

Na sastanku je bilo riječi o ostvarivanju prava djece prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Zakonu o obrtu, Zakonu o radu, Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakonu o zaštiti na radu, i to učenika strukovnih škola koji se obrazuju prema klasičnom ili jedinstvenom modelu obrazovanja, učenika koji rade za vrijeme zimskih i ljetnih praznika, maloljetnika koji su već ušli u svijet rada te djece mlađe od 15 godina koja sudjeluju u umjetničkim, audiovizualnim i promidžbenim aktivnostima.

Naglašeno je kako je mehanizme zaštite djece u ovom području potrebno ujednačiti, a primjere dobre prakse zaštite prenijeti na sve sustave (primjerice, licenciranje poslodavaca).  Prema opisu poslova zanimanja (radnog mjesta) za koje se dijete obrazuje ili na kojem dijete radi, a radi boljeg razumijevanja posebnosti zaštite djetetovog najboljeg interesa, koristeći primjere Europske unije predlaže se  izraditi vodiče za prevenciju rizika u obavljanju pojedinih poslova, s naglaskom na opasnosti i posljedice. Pokazalo se da je zaštita djece u ovoj sferi izazovna tema te je da u daljnjem promišljanju i donošenju novih propisa u ovom području potrebno voditi računa da se razina prava djece ne snižava.

Kao rezultat sastanka, na temelju iznesenih informacija o radu i prijedloga za unapređivanje suradnje, pravobraniteljica će uputiti preporuke za daljnje djelovanje u kreiranju politike i aktivnosti u području zaštite i promicanja prava djece.

U razgovoru s pravobraniteljicom za djecu i njezinim savjetnicama Ester Radmilo i Mirnom Slaviček Pešut sudjelovali su Višnja Maranić-Uremović i Alen Hutinović iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, Tomislav Pavelić i Ivana Petković iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Antea Šojat iz Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Nenad Puljić i Gordana Grizelj Portner iz Državnog inspektorata, Ivo Tunjić iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Mirela Franović iz Hrvatske obrtničke komore te Dubravka Prelec i Maša Sabo iz Hrvatske gospodarske komore.