Zaštita i psihijatrijsko liječenje neubrojive djece

Zaštita i psihijatrijsko liječenje neubrojive djece

U suradnji Ureda pravobraniteljice za djecu i Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu 3. svibnja 2022. održan je međuresorni sastanak o temi: Ostvarivanje prava i interesa djece (maloljetnika) u sukobu sa zakonom koja su tijekom kaznenog postupka proglašena neubrojivom. Na sastanku su bili predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave i njihovog Povjerenstva za osobe s duševnim smetnjama te Uprave za zatvorski sustav i probaciju i Zatvorske bolnice u Zagrebu, predstavnici Ministarstva zdravstva, zatim predstavnici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i obitelji te njihovog Zavoda za socijalni rad, predstavnici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu, Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot u Popovači, Klinike za psihijatriju Vrapče te predstavnici triju pravobraniteljskih ureda – za djecu, za osobe s invaliditetom i pučke pravobraniteljice. Sastanak su vodile pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč-Knežević.

Za djecu (maloljetnike) počinitelje kaznenih djela, za koje sud zbog neubrojivosti donese odluku o uputi na prisilni smještaj i psihijatrijsko liječenje, ne postoje kapaciteti za smještaj. Stoga se djeca upućuju u zdravstvene ustanove za odrasle neubrojive osobe, čime se krše standardi odvojenog liječenja djece od odraslih, što je posebno ugrožavajuće ako je riječ o odraslim počiniteljima različitih kaznenih djela koji su uz to i teško narušenog duševnog zdravlja. Ovakvo rješenje nije u skladu s međunarodnim standardima i nacionalnim propisima te krši prava i interese ove djece (maloljetnika).

Pravobraniteljica za djecu prije dvije godine je upozorila nadležna ministarstva na uočeno te preporučila žurno osiguranje uvjeta za prisilni smještaj i liječenje neubrojive djece. Do danas uvjeti nisu osigurani te se pokazala potreba za održavanjem međuresornog sastanka kako bi se razmijenile informacije o daljnjim koracima u formiranju zdravstvenih kapaciteta za neubrojivu djecu (maloljetnike). Predstavnici svih resora i institucija složili su se da je problem potrebno žurno riješiti, a ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice “Dr. Ivan Barbot” u Popovači je prisutne obavijestila o planu da se takav odjel osnuje u zasebnim prostorima te bolnice. Na tom odjelu liječila bi se i kronično bolesna djeca, a prostor bi bio odvojen od odraslih pacijenata i prilagođen potrebama djece i maloljetnika.

U skladu s ovlastima, pravobraniteljica za djecu će nastaviti pratiti postupak formiranje navedenog odjela čijim osnutkom bi se unaprijedilo ostvarivanje prava i interesa ove posebno ranjive skupine djece, odnosno maloljetnika.