Zaštita prava djece na stručnoj praksi i praktičnoj nastavi

Zaštita prava djece na stručnoj praksi i praktičnoj nastavi

strucna_praksaPravobraniteljica za djecu Mila Jelavić sastala se 4. studenoga 2011. s predstavnicima nadležnih državnih tijela i institucija, kako bi zajedno pridonijeli unapređenju zaštite prava djece koja u okviru strukovnog obrazovanja pohađaju praktičnu nastavu i stručnu praksu, u školama i kod poslodavaca. Cilj međuresornog sastanka bio je razmotriti stanje poštovanja i zaštite prava djece u ovom području i razmijeniti informacije o provedenim aktivnostima u 2011. godini te o budućim aktivnostima, kao i  unaprijediti suradnju i koordinaciju nadležnih tijela i institucija.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva, Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatske obrtničke komore. Uz pravobraniteljicu, u radu skupa sudjelovala je i njezina zamjenica Ester Radmilo i savjetnica Mirna Slaviček.