Završni skup “Za djetinjstvo jednakih prilika”

Završni skup “Za djetinjstvo jednakih prilika”

U Kostajnici je 29. listopada 2018. održan završni stručni skup pod nazivom “Za djetinjstvo jednakih prilika”, kojim je završena kampanja SOS Dječjeg sela Hrvatska #vidime – za djetinjstvo jednakih prilika, posvećena djeci koja odrastaju u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Na početku skupa okupljene su pozdravili domaćini iz Udruge SOS Dječje selo Hrvatska, gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan te predsjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Ivanka Roksandić. Izlaganja na skupu održali su savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Albrecht Čekada, doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te ravnateljica Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica Dijana Vuković.

Nakon predavanja uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali: savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović, predstavnici centara za socijalnu skrb Sisak, Petrinja, Glina, Hrvatska Kostajnica te Bosanska Kostajnica, kao i predstavnici školstva i sudstva.

Bio je to posljednji od tri stručna skupa koji su održani u sklopu kampanje #vidime – za djetinjstvo jednakih prilika, a cijeli je projekt financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Boravak u Kostajnici savjetnice pravobraniteljice za djecu L. Petrović i A. Albrecht Čekada iskoristile su i za posjet Centru za socijalnu skrb u Hrvatskoj Kostajnici, gdje je održan radni sastanak s ravnateljicom centra i članovima stručnog tima obiteljsko-pravne zaštite. Savjetnice su se upoznale s radom i programima koje provodi Centar za socijalnu skrb Kostajnica, a posebno s radom njegovoga tima za djecu, brak i obitelj.