Zoom susreti s učenicima splitskih osnovnih škola Ravne njive i Mertojak

Zoom susreti s učenicima splitskih osnovnih škola Ravne njive i Mertojak

Među brojnim ograničenjima koja je donijela pandemija koronavirusa, a koji su se odrazili i na rad pravobraniteljice za djecu, je i nemogućnost češćih izravnih susreta s djecom u školama i drugim ustanovama u kojima djeca borave. Zato od prošle godine organiziramo online susrete djece s pravobraniteljicom i njezinim savjetnicama, putem platforme Zoom. Upravo su se ti susreti pokazali vrijednim izvorom spoznaja o dječjem doživljaju aktualne zdravstvene krize i dječjem pogledu na ostvarivanje i zaštitu dječjih prava u društvu: Ujedno je to i mogućnost uspostavljanja izravnog kontakta s djecom i predstavljanja uloge i rada pravobraniteljice djeci.

U petak, 26. studenoga 2021., održani su zoom sastanci s učeničkim vijećima splitskih osnovnih škola OŠ Ravne njive – Neslanovac i OŠ Mertojak, na kojima su učenici-vijećnici predstavili pravobraniteljici Helenci Pirnat Dragičević svoje aktivnosti i način rada vijeća učenika te su iznijeli svoja razmišljanja o dječjim potrebama i pravima. Pravobraniteljicu je posebno zanimalo kako najradije provode slobodno vrijeme, kako se nose s koronakrizom, kako se odvija rad u njihovim vijećima, te koliko poznaju dječja prava i smatraju li da odrasli poznaju i poštuju dječja prava.

U OŠ Ravne njive – Neslanovac vijeće učenika ima ukupno 37 članova – po jednog učenika iz svakog razrednog odjela – a rad vijeća koordinira i vodi pedagoginja Dubravka Katačić. Predsjednica vijeća, učenica 7. razreda objasnila je da na vijeću razgovaraju i dogovaraju se o tome kako unaprijediti rad škole i uvesti razna poboljšanja za učenike, a plan za ovu školsku godinu je pokrenuti uređenje školskoga vrta.

U OŠ Mertojak učeničko vijeće čini 28 učenika – od 2. do 8. razreda – kojima podršku i pomoć u radu pruža pedagoginja Sanja Gavrančić. Oni tek pripremaju plan rada za ovu školsku godinu te je upravo u tijeku prikupljanje prijedloga po razredima. Obje pedagoginje trude se da mladi vijećnici razumiju i usvoje svoju predstavničku ulogu u odnosu na svoj razred i u odnosu na školu, te pomažu da se njihov glas čuje i uvažava u školi.

Djeca su pravobraniteljici ispričala kako provode slobodno vrijeme, a i kako im je u školi, pogotovo u uvjetima pandemije. Smatraju da se pandemija općenito loše odražava na njihovo obrazovanje i kvalitetu učenja, brinu se i kako će to utjecati na njihovo daljnje školovanje, a opterećena su i brigom o tome hoće li koga zaraziti koronom. Iako priznaju da je za njih vrijeme provedeno u samoizolaciji imalo i neke rijetke dobre strane (primjerice odgodu nekih testova), većinom im je tada nedostajala škola i prijatelji, kao i živa riječ učitelja i njihovo objašnjavanje gradiva, ali i primjereni prostor za učenje jer nemaju svi idealne uvjete za to kod kuće, pogotovo uz brojne ukućane i uz roditelje koji također rade od kuće. Bilo je i prijedloga da bi, s obzirom na situaciju s pandemijom i ograničenu ponudu sadržaja za djecu, trebalo djeci ponuditi više zanimljivih online radionica i priredbi kako bi im se omogućilo kvalitetno provođenje slobodnog vremena u skladu s njihovim interesima – i kada se moraju izolirati od drugih.

U OŠ Mertojak članovi vijeća učenika pripremili su i brojna pitanja za pravobraniteljicu: o pandemiji, o nasilju nad djecom i među djecom, o nepristojnom i zlostavljajućem ponašanju na internetu, itd. Pitali su je i zna li možda koliko će još trajati pandemija, kako to da znanstvenici još nemaju rješenje za to, ali i poduzima li se nešto da se učenicima olakša rad jer im je ponekad jako teško nositi maske na nastavi, pogotovo za ljetnih vrućina. Na pojedina pitanja su, uz pravobraniteljicu Helencu Pirnat Dragičević, odgovarale i njezine savjetnice Ana Babić iz splitskog područnog ureda pravobraniteljice, te Davorka Osmak Franjić i Maja Flego.

U obje škole mladi vijećnici pokazali su da su dobro upoznati s pravima djeteta, a u OŠ Ravne njive – Neslanovac pripremaju i eTwinning projekt s temom „Dječja prava“. Pravobraniteljica ih je, zatim, uz kratku prezentaciju podsjetila na sadržaj Konvencije o pravima djeteta, kao međunarodnog pravnog akta koji obvezuje države članice da štite i unapređuju prava djece. Njezina savjetnica Davorka Osmak Franjić predstavila je učenicima ulogu i djelovanje Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, koju trenutačno čini 25 djece iz cijele Hrvatske u dobi od 12 do 16 godina. Nakon toga pravobraniteljica je pozvala djecu da sve svoje buduće prijedloge za poboljšanje zaštite prava djece dostave na njezin e-mail mojglas@dijete.hr, namijenjen isključivo djeci.

Djeca su izrazila zadovoljstvo takvom komunikacijom s Uredom pravobraniteljice te se nadamo da će uskoro podijeliti s nama svoja razmišljanja i ideje, kao poticaj unapređivanju dječjih prava i kvalitete života djece. (Foto: OŠ Ravne njive Split – https://skolskilistmaslacak.com i OŠ Mertojak Split – http://os-mertojak-st.skole.hr)