Izbornik

Financijska izvješća

Icon

Dječji proračun 2019.-2021.

Icon

Završni račun Pravobranitelja za djecu 1.1. do 31.12.2018. i Bilješke iz ZR

Sadržaj : Bilanca | Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima | Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO) | Bilješke

Icon

Financijski plan za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Icon

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti u Uredu pravobranitelja za djecu

Icon

Završni račun Pravobranitelja za djecu 1.1. do 31.12.2017. i Bilješke iz ZR

Sadržaj : Bilanca | Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima | Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO) | Bilješke

Icon

Završni račun Pravobranitelja za djecu 1.1. do 31.12.2016. i Bilješke iz ZR

Sadržaj : Bilanca | Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima | Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO) | Bilješke

Icon

Završni račun Pravobranitelja za djecu 1.1. do 31.12.2015. i Bilješke iz ZR

Sadržaj : Bilanca | Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima | Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO) | Bilješke

Icon

Završni račun Pravobranitelja za djecu 1.1. do 31.12.2014. i Bilješke iz ZR

Sadržaj : BIlanca | Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima | Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO) | Bilješke.