Izbornik

Certifikati stručnjacima za komunikaciju s djetetom u pravosuđu

Certifikati stručnjacima za komunikaciju s djetetom u pravosuđu

certifikati mala BRU Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice za djecu u Zagrebu, 15. prosinca 2015. uručeni su sveučilišni certifikati stručnjacima koji su završili program stručnog usavršavanja za komunikaciju s djetetom u pravosuđu. Svjedodžbe o završenoj edukaciji predala im je predstojnica Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Osijeku prof. dr. sc. Branka Rešetar, koja je i voditeljica “Interdisciplinarnoga programa stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom”, a koji izvodi Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pravobraniteljica Ivana Milas Klarić istaknula je važnost takve edukacije, čestitala im na stečenome certifikatu i pozvala ih da se nastave usavršavati u području zaštite prava djece.

Ovaj program osposobljavanja za komunikaciju s djetetom u pravosuđu traje šest mjeseci, uključuje teorijska predavanja, praktične vježbe i provjeru stečenih znanja te njime polaznici stječu 30 ECTS bodova i sveučilišni certifikat o stručnoj osposobljenosti u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom. Tijekom 2015. godine pohađalo ga je i uspješno završilo 25 polaznika u Osijeku i Zagrebu, među njima djelatnicicentara za socijalnu skrb i Ministarstva unutarnjih poslova, zatim posebni skrbnici, suci i odvjetnici, čiji rad i profesionalne obveze uključuju i komuniciranje s djecom. Uručujući im certifikate, voditeljica stručnog usavršavanja B. Rešetar pozvala ih je da u svome budućem radu ističu tu svoju kvalifikaciju, da u svojem djelovanju primjenjuju stečena znanja te da pridonose uvažavanju prava djeteta na izražavanje mišljenja.

certifikati veca.IMKMnogi stručnjaci, poput djelatnika policije, sudaca, odvjetnika, socijalnih radnika ili pravnika u centrima za socijalnu skrb, u svojem poslu svakodnevno komuniciraju s djecom u situacijama koje zahtijevaju visoko profesionalno i osjetljivo postupanje s obzirom na djetetovu dob i zrelost, kao i na složene obiteljske okolnosti. Budući da tijekom školovanja uglavnom nisu dobili odgovarajuću edukaciju za takav rad, to im znatno otežava komunikaciju s djetetom.

S druge strane, takve teškoće otežavaju i ostvarivanje djetetovog prava na izražavanje mišljenja u svim postupcima u kojima se odlučuje o njegovim pravima, što je važno načelo Konvencije o pravima djeteta (članak 12. Konvencije o pravima djeteta: „Države stranke će osigurati djetetu koje je sposobno oblikovati svoje osobno mišljenje, pravo na slobodno izražavanje svog mišljenja o svim pitanjima koja se na njega odnose i uvažavati to mišljenje u skladu s dobi i zrelošću djeteta…“)
Kako bi to djetetovo pravo doista zaživjelo u praksi važno je osposobiti stručnjake u sustavu pravosuđa, socijalne skrbi i drugim djelatnostima za odgovarajuću komunikaciju s djetetom, u kojoj će dijete moći slobodno, bez straha i pritiska formulirati i iznijeti svoje mišljenje o pitanjima koja bitno utječu na njegov život. Tome pomažu i ovakvi interdisciplinarni programi stručnog usavršavanja.