Izbornik

Deseti rođendan malih Ambasadora “Tića”

Deseti rođendan malih Ambasadora “Tića”

Na Međunarodni dan prava djeteta, 20. studenoga 2018., u Vijećnici Grada Rijeke obilježena je 10. obljetnica projekta Ambasadori “Tića”. Kao Ambasadori “Tića”.  učenici osnovnih škola kritički promišljaju o tome na koje sve načine mogu pridonijeti širenju pozitivnih vrijednosti, dječjih prava i kulture nenasilja među svojim vršnjacima, sudjeluju u radionicama, izražavaju svoja mišljenja, a naučeno o pravima djece i institucijama koje brinu o djeci i štite njihova prava prenose u svoje škole i šire.

Na svečanosti posvećenoj Ambasadorima “Tića” pozdravne riječi okupljenima su uputili gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i Dragica Marač kao predstavnica Primorsko-goranske županije, a zatim je ravnateljica “Tića” Tamara Žakula Desnica izlagala o aktivnostima Dječjeg doma “Tića” i ulozi ambasadora. U toj su prilici dr. sc. Jasna Arrigoni, prof. dr. sc. Mirjana Graovac i psihologinja Nataša Makarun govorile o važnosti participacije djece te o proteklim godinama djelovanja i razvojnim procesima ostvarenim u projektu Ambasadora “Tića”.

Ovaj projekt, koji je u deset godina promovirao šest generacija, odnosno 276 djece –ambasadora nenasilja, uživa veliku podršku u zajednici. Pokazuje to i uspješna suradnja ostvarena tijekom godina i s centrom za socijalnu skrb, policijom, medijima, Gradom Rijekom, sudom, osnovnim školama, a također i s Uredom pravobraniteljice za djecu.

Proslavu jubileja Ambasadora “Tića” pratila je savjetnica Ana Albrecht Čekada. (Foto:www.rijeka.hr)