Izbornik

Dječji gradonačelnik sa suradnicima posjetio Ured pravobraniteljice u Osijeku

Dječji gradonačelnik sa suradnicima posjetio Ured pravobraniteljice u Osijeku

Osijek_DGVOsječki ured pravobraniteljice za djecu posjetili su 15. prosinca 2011. članovi Dječjeg gradskog vijeća Grada Osijeka. Na poziv savjetnika pravobraniteljice za djecu Sanje Vladović i Darka Laksara odazvali su se dječji gradonačelnik Domagoj Leko, zamjenica gradonačelnika Lea Lukačević te član vijeća Filip Đuričković, učenici osmog razreda osnovne škole.

Djecu su dopratile Vesna Brezak iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Osijeka i Janja Horvat, nastavnica u Osnovnoj školi Mladost u Osijeku, zadužene za potporu radu Dječjeg gradskog vijeća. Djelatnici osječkog ureda pravobraniteljice su, prateći rad dječjih foruma i dječjih gradskih vijeća, pozvali dječjeg gradonačelnika i njegove suradnike kako bi se upoznali s ostvarivanjem planiranih aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Osijeka u 2011. Godini. Svi troje su sudjelovali na VII susretima DGV u Prelogu.

Djeca su naglasila kako su zadovoljna uspješnom organizacijom i provedbom humanitarnog projekta Malonogometni turnir (očevi i sinovi), ostvarenog uz potporu Grada Osijeka koji im je osigurao prostor za održavanje priredbe. Izvijestila su i o drugim aktivnostima, navodeći i teškoće u radu, koje upućuju na to da se dječja mišljenja i prijedlozi ne prihvaćaju uvijek ozbiljno. S. Vladović i D. Laksar pozvali su ih da se obrate Uredu kad im zatreba podrška u radu pa i u zahtjevima prema pojedinim institucijama ako je potrebno. Predložili su im i da surađuju s drugim dječjim vijećima koja imaju višegodišnje iskustvo, od kojih mogu naučiti kako se nametnuti gradskim službama i ubrzati razmatranje njihovih prijedloga i rješavanje uočenih problema. Također im je ponovno sugerirano da ostvare kontakt sa Savjetom mladih koji bi im mogao biti potpora, a i mogućnost za nastavak društvenog djelovanja na unapređenju područja skrbi o djeci i prava djece na području grada.

Djeca prepoznaju da je rad u Dječjem Gradskom vijeću za njih važno iskustvo i izvor spoznaja o razini ostvarivanja prava djece. Budući da su sve troje sudjelovali na susretu dječjih gradskih vijeća održanom u Prelogu, bili su uključeni i u izradu Alternativnog izvješća o stanju prava djece, koju koordiniraju Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Savez društava Naša djeca.