Izbornik

Edukacija o kazneno-pravnoj zaštiti djece žrtava i svjedoka

Edukacija o kazneno-pravnoj zaštiti djece žrtava i svjedoka

Unicef1U organizaciji UNICEF-ovog Ureda za Hrvatsku i Ministarstva pravosuđa u Opatiji je od 3. do 5. srpnja 2014. održan stručni skup “Kazneno-pravna zaštita djece žrtava i svjedoka”, sa svrhom poboljšanja uvjeta i načina svjedočenja djece žrtava ili svjedoka kaznenih djela.

 

Riječ je o trećoj od ukupno četiri planirane edukacije stručnjaka u Hrvatskoj, s ciljem jačanja kapaciteta sustava pravosuđa u radu s djecom, posebice s djecom svjedocima i žrtvama. Planirano je da se ovim edukacijama obuhvati ukupno oko 120 stručnjaka iz sustava pravosuđa (sudaca, istražnih sudaca, državnih odvjetnika i njihovih zamjenika te stručnjaka izvan pravne struke – socijalnih pedagoga i socijalnih radnika).

Na edukaciji u Opatiji stručnjaci su se, uz izlaganja sutkinje Lane Petö Kujundžić, istražne sutkinje Ljiljane Maletić, više državno-odvjetničke savjetnice Helence Pirnat-Dragičević i psihologinje dr. Gordane Buljan Flander, upoznali sa specifičnostima dječjeg razvoja, dobili uvid u prirodu traumatskih iskustava u dječjoj dobi, upoznali se s obilježjima forenzičkoga intervjua te s pristupom u radu s djecom, koji treba biti usklađen s njihovom dobi, s prirodom događaja kojem su svjedočila ili u njemu sudjelovala te s eventualnim razvojnim teškoćama djeteta. Predstavljen je zakonodavni okvir za djecu žrtve/svjedoke kaznenog djela i međunarodni standardi, zatim uloge stručnjaka u postupku kada je dijete žrtva/svjedok kaznenog djela te njihova odgovornost i koordinacija.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu na edukaciji je sudjelovala savjetnica Danijela Žagar.

Zajedno s Ministarstvom pravosuđa i drugim partnerima UNICEF će tijekom 2014. opremiti sudove u osam gradova (Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Bjelovar, Sisak, Varaždin i Velika Gorica) audiovizualnom opremom za snimanje iskaza djece. U planu je i izrada pisanih materijala – priručnika za stručnjake, brošura za djecu te za roditelje, skrbnike i udomitelje.