Izbornik

Edukacija o poremećajima hranjenja

Edukacija o poremećajima hranjenja

problemi TeenU Edukacijskom centru KBC-a Zagreb 11. i 12. listopada 2013. održan je poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja “Poremećaji hranjenja: od razumijevanja do liječenja”. Osim liječnicima, tečaj je namijenjen psiholozima, logopedima, socijalnim pedagozima, socijalnim radnicima i svima zainteresiranima za poremećaje hranjenja. Na tečaju je upozoreno kako je ovaj poremećaj rastući medicinski problem te su ponuđene relevantne spoznaje i mogućnosti liječenja oboljelih od ovog poremećaja.

 

Istaknuta je važnost multidisciplinarnog pristupa osobama koje se liječe od poremećaja hranjenja. Polaznici su informirani kako je 2012. pri Klinici za psihijatriju Medicinskog fakulteta KBC-a Zagreb formiran Specijalistički zavod za personologiju i poremećaje hranjenja, u okviru kog se oboljelima od poremećaja hranjenja pruža strukturirana pomoć kroz bolničku, dnevno-bolničku i grupnu psihoterapiju, uz psihofarmakoterapiju kao i suradnju s ostalim stručnjacima za prehranu. Istaknuta je potreba za otvaranjem stacionarnog odjela pri Klinici za psihološku medicinu KBC-a, na kojem bi bila otvorena mogućnost odgovarajućeg liječenja i tretmana djece i adolescenata s poremećajem hranjenja, koji zasad pomoć dobivaju u okviru Dnevne bolnice.

Na tečaju je sudjelovala savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić, prof. psihologije.