Izbornik

ENOC od najviših europskih tijela zahtijeva hitnu zaštitu djece izbjeglica bez pratnje

ENOC od najviših europskih tijela zahtijeva hitnu zaštitu djece izbjeglica bez pratnje

refugee child in Gevgelija 300x199

Konferencija visoke razine Vijeća Europe, održana u Sofiji, u Bugarskoj, 5. i 6. travnja 2016. pod nazivom “Dostizanje najviše razine prava djeteta”, za Europsku mrežu pravobranitelja za djecu ENOC bila je prilika da uputi hitan poziv visokim tijelima Europske unije za zaštitu djece migranata bez pratnje. ENOC je izrazio ozbiljnu zabrinutost u pogledu sigurnosti i zaštite prava ‘djece u pokretu’ u Europi, osobito djece bez pratnje, s obzirom na sporazum između EU i Turske od 18. ožujka 2016.

Iako u sporazumu nema izravnih referenci koje bi se odnosile na djecu i zaštitu njihovih prava, ENOC ističe da ga posebno zabrinjava stanje zaštite djece migranata koja se u Grčkoj nalaze bez pratnje roditelja ili skrbnika te stoga poziva na dodatne obveze u zaštiti te djece te na njihovo hitno preseljenje i smještaj u primjerenijim uvjetima. U pismu ENOC također poziva nadležna tijela EU-a da pokrene sveobuhvatni europski akcijski plan za ‘djecu u pokretu’, uključujući ključna područja, te podsjeća na obveze koje proizlaze iz Konvencije UN-a o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima. Pismo je upućeno čelnicima Vijeća Europe, Europske komisije i Europskog parlamenta.
ENOC apelira na EU da donese konkretnije smjernice za postupanje s djecom u pokretu bez pratnje odraslih, s obzirom na njihov izrazito osjetljiv položaj i ranjivost, a radi zaštite njihove dobrobiti. Cijeli tekst ENOC-ovog pisma pročitajte ovdje.

Više o ENOC-ovim inicijativama u zaštiti ‘djece u pokretu’ doznajte na http://enoc.eu/?p=1493  (Foto: http://enoc.eu)