Izbornik

ENOC raspravljao o “krizi prava djece” uslijed pandemije COVID-19

ENOC raspravljao o “krizi prava djece” uslijed pandemije COVID-19

U suradnji s UNICEF-om, Europska mreža pravobranitelja za djecu ENOC održala je online sastanak svojih članica 2. lipnja 2020. na kojem se raspravljalo o izazovima pravobraniteljskih institucija u zaštiti prava djece u uvjetima pandemije COVID-19. U raspravi je sudjelovala i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević. Kao temelj za raspravu poslužila je anketa o aktualnim teškoćama i stanju prava djece pod utjecajem protuepidemijskih mjera i njihovih posljedica, koju je ENOC proveo među svojim članicama u suradnji s UNICEF-om.

Na sjednici su predstavljeni odgovori iz upitnika, glavni izazovi i ograničenja s kojima se susreću institucije za zaštitu prava djece u svim europskim državama u vrijeme kada su se one, zbog primjene mjera zdravstvene zaštite, privremeno morale zatvoriti. Za to vrijeme bila je onemogućena neposredna komunikacija s državnim tijelima i institucijama, rad na terenu i brojne druge aktivnosti su odgođene te je onemogućena izravna komunikacija s djecom. Istovremeno je nadzor nad radom institucija za djecu otežan ili ograničen, rad na podizanju svijesti građana ograničen, projekti zaustavljeni, participacija djece odgođena ili onemogućena te je otežano rješavanje pritužbi građana. Rad većine pravobraniteljskih institucija odvija se na daljinu, isključivo uz online komunikaciju.

Tijekom sjednice predstavnici pravobraniteljskih institucija iznijeli su najvažnije probleme s kojima se susreću djeca u njihovim zemljama, a najviše prostora posvećeno je problematici povrede obrazovnih prava djece zbog zatvaranja vrtića i škola te različitih rješenja koja su države ponudile za nastavak procesa obrazovanja. U sklopu kršenja obrazovnih prava poseban je naglasak stavljen na višestruke povrede prava djece iz osjetljivih i ranjivih skupina – djecu pripadnika nacionalnih manjina, djecu koja žive u siromaštvu, djecu smještenu u institucijama, djecu u detenciji, djecu s teškoćama u razvoju –koja su izložena povećanom riziku od zlostavljanja i mogućih nepovoljnih psiholoških posljedica.

Istaknuti su izazovi u provođenju nastave na daljinu, zatim obiteljskog nasilja koje je povećano u velikom broju država, cyberbullinga, kršenja prava u komunikaciji djece i razvedenih roditelja, mentalnog zdravlja djece, ekstremnog siromaštva, ograničenog kretanja djece. Razmatrane su i mjere koje države poduzimaju radi omogućavanja i poboljšanja nastave na daljinu, zatim ekonomske mjere i mjere usmjerene na psihičko i fizičko zdravlje djece.

U zaključcima UNICEF-a o pravima djece u vremenu pandemije navodi se kako je kriza COVID-19 ujedno i kriza prava djeteta. “Škole su zatvorene, roditelji bez posla, a obitelji izložene povećanim naporima. A za djecu pogođenu siromaštvom, sukobima i prirodnim katastrofama, posljedice pandemije su još veće.“. Takav zaključak odnosi se na sve članice ENOC-a, zaključili su sudionici sastanka.