Izbornik

Godišnji sastanak CRONSEE-a u Skopju

Godišnji sastanak CRONSEE-a u Skopju

Mreža pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe – CRONSEE (Children’s Rights Ombudspersons’ Network in South and Eastern Europe) održala je u Skopju 14. i 15. prosinca 2016. tematski sastanak. Tema sastanka bila je uloga zaštitnika građana u zaštiti djece izbjeglica i migranata, a organizirali su ga institucija Zaštitnika građana (Ombudsmana) Republike Makedonije i organizacija Save the children.
Sudionicima je iznesen niz podataka i izazova s kojima se suočavaju institucije i organizacije u Makedoniji u pokušajima zaštite djece izbjeglica i migranata iz perspektive ombudsmana, centra za upravljanje kriznim situacijama, Ministarstva rada i socijalne skrbi, psihijatara i psihologa, Crvenog križa i organizacije Save the children.

Osim Makedonije i predstavnici ostalih članica mreže (Albanija, Bugarska, BiH, Hrvatska, Republika Srpska, Kosovo, Crna Gora, Rumunjska, Srbija i Slovenija) iznijele su svoja iskustva u zaštiti prava djece migranata u 2015. i 2016. godini, a također i prethodnih godina.
Na radnom sastanku članica CRONSEE mreže razgovaralo se o organizaciji daljnjih aktivnosti, a pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske Ivana Milas Klarić predložila je da se sastanak 2019. godine održi u Hrvatskoj, budući da je postojanje mreže formalno uspostavljeno upravo u organizaciji Pravobranitelja za djecu RH u Dubrovniku 2009. godine, uz sudjelovanje tadašnje predsjednice Odbora za prava djeteta UN-a Yanghee Lee te eminentnih svjetskih stručnjaka za dječja prava.

Osim toga pravobraniteljica je uručila svakoj instituciji primjerak dvojezičnoga zbornika “Zaštita najboljeg interesa djeteta/Protecting the Best Interest of the Child”, u kojem se nalaze priopćenja s godišnje konferencije i tematskog sastanka mreže održanih 2015. godine u Zagrebu i Osijeku kad je Pravobraniteljstvo za djecu Republike Hrvatske bilo koordinator Mreže.

Na sastanku je sudjelovala i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika, koja je sudionicima podijelila hrvatski prijevod priručnika “Djeca čiji su roditelji u zatvoru – europska stajališta o dobroj praksi”, objavljenog 2015. u izdanju Pravobranitelja za djecu RH.