Izbornik

Istraživanje o dječjoj participaciji: Fokus grupe u Splitu

Djeca u skoli curePravobraniteljica za djecu tijekom 2017. i 2018. godine provodi istraživanje “Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja” da bi stekla uvid u ostvarivanje prava sudjelovanja učenika u školama (osnovnim i srednjim), kako iz perspektive učenika, tako i nastavnika i stručnih suradnika. Istraživanje vodi doc. dr. sc. Ivane Jeđud Borić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz sudjelovanje uglednih stručnjakinja u području participacije djece. U tijeku je prvi, kvalitativni dio istraživanja, koji se provodi kroz fokus grupe s djecom i odraslima u školama diljem Hrvatske. Prve fokus grupe održane su 13. listopada 2017. u splitskom uredu pravobraniteljice za djecu.

U radu fokus grupa sudjelovali su učenici i zaposlenici triju osnovnih i triju srednjih škola iz Splitsko-dalmatinske županije. Grupe su vodile i moderirale doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić, dr. sc. Ana Širanović s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, socijalna pedagoginja Andrea Ćosić, asistentica na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu te savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić. U razgovorima je sudjelovala i savjetnica Branka Reić Kukoč iz splitskoga ureda pravobraniteljice za djecu.
Predstavljanje rezultata ovog istraživanja planirano je za 2018. godinu, u kojoj Ured pravobranitelja za djecu obilježava 15. godišnjicu svojega djelovanja.