Izbornik

Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu

Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu

Na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, 23. siječnja 2020., raspravljalo se o Izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu. Izvješće je predstavila Jana Špero, pomoćnica ministra pravosuđa, a o stajalištima i praćenjima pučke pravobraniteljice izvijestila je zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter.

Tom je prilikom zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika iznijela osvrt na to izvješće, iz perspektive Ureda pravobraniteljice za djecu, budući da se ono reflektira i na određena pravosudno zaštitna prava djece. Ured pravobraniteljice za djecu već godinama prati izvješća o stanju u kaznenim institucijama te upućuje preporuke za poboljšanja u odnosu na zaštitu prava djece.  U nastavku donosimo naglaske iz njezinog izlaganja.

Da bi izvješće bilo cjelovito nužno je da sadrži i podatke o maloljetnim kažnjenicima kojima se izriče kazna u prekršajnom postupku te mogu biti zadržani i do 30 dana, navela je M. Gabelica Šupljika.

Smještaj maloljetnika u istražnom zatvoru je takav da se mjera istražnog zatvora i dalje ne izvršava u skladu sa Zakonom o sudovima za mladež i međunarodnim standardima. Još nisu osnovane zavodske ustanove niti doneseni provedbeni propisi koji se na njih odnose. Do osnivanja zatvorenih zavodskih ustanova i dalje se postupa po odluci Uprave za zatvorski sustav iz 2013., prema kojoj se djeca smještaju u posebne pritvorske jedinice za maloljetnike koje često nisu posebno uređene ni prilagođene boravku maloljetnika.

U zatvorskoj bolnici na Odjelu za psihijatriju djeca se smještaju zajedno s odraslima s teškim psihičkim poremećajima.

Za Odgojni zavod u Turopolju zamjenica pravobraniteljice za djecu istaknula je da su znatno unaprijeđeni uvjeti boravka, da su ponuđeni poticajni prostori i aktivnosti za mlade, strukturirano vrijeme i aktivnosti, sadržaji za provođenje slobodnog vremena te radno i stručno osposobljavanje. Iz razgovora s odgajanicima predstavnici Ureda pravobraniteljice zaključili su da se ulaže znatan napor usmjeren individualiziranim postupcima što se odražava i na njihov stav prema vlastitoj promjeni. Istaknula je i da je važno održavanje postignutoga standarda te daljnje unapređivanje.

Odjel za rodilje u Kaznionici u Požegi na kojem djeca mogu boraviti s majkama zatvorenicama odgovarajuće je uređen i organiziran, a u nekim pojedinačnim slučajevima praksa nadilazi normativna ograničenja, koja bi trebala biti prevladana u aktualnoj proceduri donošenja izmjena Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

Održavanje odnosa i povezanosti djeteta i roditelja koji je u zatvoru je višegodišnji predmet zanimanja Pravobranitelja za djecu. Napredak u tom području je uočljiv i velik. Izvanredno je uređen prostor za posjete u zatvorima u Lepoglavi i Gospiću, postoji otvorenost prema organizacijama civilnog društva i veliki je napredak uvođenje video posjeta i virtualnih soba u 13 ustanova. Iako postoji značajan pomak u evidentiranju posjeta djece, ne evidentiraju se sve varijable koje je Ured pravobranitelja za djecu do sada predlagao. Izvješće ne sadržava podatke o djeci čiji su roditelji kažnjenici ili u istražnom zatvoru (pritvorenici) niti o broju njihove djece te nisu iskazani posjeti djece istražnih zatvorenika, što bi trebalo unijeti u sljedeća izvješća, preporučila je M. Gabelica Šupljika. 

U pogledu razvojnih edukativnih programa za zatvorenike, istaknula je da bi valjalo razmotriti ponovno uključivanje centara za socijalnu skrb i obiteljskih centara u provođenje programa za roditeljske kompetencije zatvorenika, što je bila praksa do 2013. godine.