Izbornik

Javni poziv kandidatima za zamjenika/zamjenicu pravobraniteljice za djecu

LogoPZD plavi hrv

Pravobraniteljica za djecu objavila je u Narodnim novinama br. 42/17, od 28. travnja 2017., javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje jednog zamjenika ili zamjenice pravobraniteljice za djecu. Zamjenika/zamjenicu pravobraniteljice za djecu imenuje Hrvatski sabor na prijedlog pravobraniteljice za djecu, na vrijeme od osam godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Prijave na javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje zamjenika/zamjenice pravobraniteljice za djecu dostavljaju se u roku od 15 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama, na adresu: Pravobranitelj za djecu, Nikole Tesle 10, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu“.

Sve o uvjetima koje moraju ispunjavati kandidati pročitajte ovdje.