Izbornik

Konferencija o provedbi Zakona o općem upravnom postupku

Konferencija o provedbi Zakona o općem upravnom postupku

zupMinistarstvo uprave organiziralo je 4. prosinca 2012. međunarodnu konferenciju “ZUP i zaštita interesa građana – novosti, prednosti, izazovi”, u sklopu projekta IPA 2008 “Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku” financiranog sredstvima Europske unije, u svrhu potpore Republici Hrvatskoj u daljnjem jačanju pouzdane, otvorene i transparentne javne uprave usmjerene prema korisnicima. Konferencija je tematizirala prednosti koje novi Zakon o upravnom postupku donosi građanima te njegovu provedbu u Hrvatskoj.

 

Okupljeni stručnjaci raspravljali su o provedbi ZUP-a u Hrvatskoj te o alatima njegove učinkovite primjene, kao što su edukacija, e-učenje, komunikacija i ICT. Naglašeno je da je novi ZUP usklađen s pravnom praksom država članica Europske unije, ali se isto tako zasniva na načelima i vrijednostima koje proizlaze iz hrvatske pravne tradicije i upravne prakse. Na konferenciji su predstavljeni i rezultati ispitivanja javnog mnijenja koje je na uzorku od 1000 građana iz cijele Hrvatske provela agencija Ipsos Puls u srpnju 2012. kako bi se utvrdilo kolika je opća informiranost građana o upravnom postupku, zakonu temeljem kojeg se upravni postupak provodi, reformama upravnog postupka te općeg zadovoljstva građana državnom i javnom upravom. Istraživanje je pokazalo da gotovo polovica ispitanika dosad nije bila informirana o reformi upravnog postupka niti o ZUP-u. Također, većina ispitanika ne zna na koja se područja ZUP primjenjuje. Vezanu uz percepciju javne uprave, istraživanje je pokazalo kako su ispitanici najviše nezadovoljni upravo onim segmentima koje modernizacija javne uprave namjerava promijeniti: sporošću rješavanja upravnih predmeta i visokim troškovima. S druge strane, ispitanici su najmanje nezadovoljni službenicima javne uprave – njihovom susretljivošću, pouzdanošću i dostupnošću. Istaknuto je kako rezultati  istraživanja dodatno potvrđuju korisnost ovakvih europskih projekata koji, među ostalim, imaju za cilj informirati građane o njihovim pravima.

Naglašeno je da će u sklopu projekta biti izrađena i metodologija praćenja provedbe ZUP-a i izvješćivanja te će se provesti sustavna edukacija službenika javne uprave, među kojima će odabrani službenici dobiti priliku postati certificirani predavači ZUP-a.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu konferenciju je pratila savjetnica Gordana Filipović.