Izbornik

Konferencija “Svi smo mi sustav”

Konferencija “Svi smo mi sustav”

UR KpK.malajpgUdruga roditelja “Korak po korak“ organizirala je 30. siječnja 2015. u Zagrebu konferenciju pod nazivom “Svi smo mi sustav” – Osnažimo pravo djece da budu sigurna, kao dio šireg projekta usmjerenog na istraživanje i zagovaranje unapređenja sustava zaštite djece od nasilja. Konferencija je okupila stručnjake iz područja socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja, pravosuđa, lokalne uprave i samouprave i druge. Cilj je bio ukazati na teškoće u provedbi propisa koji štite djecu od nasilja, a posebno na problem izostanka suradnje i učinkovitoga korištenja postojećih kapaciteta u zajednici.

 

Na skupu su predstavljeni rezultati istraživanja o nasilju nad djecom u Hrvatskoj: dr. Miroslav Rajter prikazao je spoznaje proizašle iz projekta BECAN, a Marina Trbus rezultate istraživanja koje je provela UR “Korak po korak” i koje čini okosnicu projekta pod nazivom “Osnažimo pravo djece da budu sigurna”.  Iz potonjeg istraživanja proizlazi da je tjelesno kažnjavanje i dalje prihvaćeno kao odgojna mjera, a posebno zabrinjava da takve stavove izražavaju i mladi te da ih čak 17 posto mladih navodi da će kao roditelji i sami pribjegavati takvom kažnjavanju djece. Zabrinjava i nedovoljno poznavanje propisa o zaštiti djece od nasilja, čak i među stručnjacima, posebno u području odgoja i obrazovanja.

Istaknuta sutkinja za mladež Lana Petö Kujundžić je na sudskim slučajevima nasilja nad djecom u Hrvatskoj u svijetu prikazala složenost problema, ali i raspoložive mehanizme u zaštiti djece, čija učinkovitost ovisi ne samo o znanju već i o odgovornosti odraslih. O modelu prevencije u zajednici govorila je prof. dr. Josipa Bašić, a predstavnik udruge U. Z. O. R. iz Rijeke (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka) Daniel Antunović na primjeru te udruge kako organizacije civilnog društva mogu, upravo zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i prilagodljivosti u ponudi različitih usluga, dopunjavati i unapređivati sustav zaštite djece i mladih.

Na konferenciji su izlagali i učenici Opće privatne i Pete gimnazije u Zagrebu Dorotea Šušak, Hrvoje Kožić i Karlo Oto Lekić, koji su iznijeli svoje viđenje rješenja za bolju zaštitu djece od svih oblika nasilja, uključujući i vršnjačko nasilje, a njihove poruke bile su usmjerene na djecu, roditelje, na stručnjake u sustavu odgoja i obrazovanja te na javnost i medije. Zauzeli su se za obveznu, dosljednu i trajnu edukaciju o neprihvatljivosti i neučinkovitosti nasilja te istaknuli da to treba biti sastavnica odgojne komponente škole, a ne tek “jedno predavanje u polugodištu”.

KonferencUcenici

Uočili su da je roditeljima – uključujući i buduće roditelje – potrebna praktična edukacija kako bi znali prepoznati nasilje i kako reagirati u zaštiti djece.  Zanimljive prijedloge uputili su odgojno-obrazovnom sustavu, ponajprije u edukaciji stručnjaka. Naglasili su da je vrlo važno provesti psihološko vrednovanje prilikom izbora kandidata  za rad u dječjim vrtićima i školama jer je njihova osobnost, a ponajprije emocionalna stabilnost, važna za ostvarivanje odgojne komponente njihove profesije. U visokoškolskom obrazovanju predmetnih nastavnika naglasak treba biti na metodičkoj i odgojnoj komponenti te na razvijanju emocionalnih i socijalnih kompetencija, kako bi znali prepoznati potrebe i probleme djece i kako bi znali primjereno reagirati. Također su istaknuli da aktualne pedagoške mjere u školi nisu dovoljno učinkovite sankcije kojima bi se počinitelje doista odvratilo od nasilja i zaštitilo žrtvu te se zalažu za “prilagodbu sankcija”.

Mediji trebaju pridonijeti promjeni opće društvene percepcije nasilja te dosljedno, a ne samo u povremenim kampanjama, osuđivati nasilje, kao i isticati vrijednost volonterstva i solidarne participacije u društvu.

U drugom dijelu konferencije rad se odvijao u radionicama koje su se pozabavile pitanjima o tome kako poboljšati suradnju i koordiniranost u djelovanju različitih institucija u zaštiti djeteta od nasilja.

Kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu, rad konferencije pratila je savjetnica Maja Flego.

U realizaciji projekta UR “Korak po korak” tijekom prošle godine sudjelovali su i neki članovi tima pravobraniteljice za djecu, a pravobraniteljica Ivana Milas Klarić jedna je od autorica predgovora publikacije “Svi smo mi sustav”.