Izbornik

Konferencija u Briselu o djeci čiji su roditelji u zatvoru

Konferencija u Briselu o djeci čiji su roditelji u zatvoru

COPING logoU Briselu je 6. studenoga 2012. u Kraljevskom muzeju povijesti i umjetnosti održana međunarodna konferencija “Suočavanje sa situacijom kada je roditelj u zatvoru: polazište za reformu politika”. Na poziv organizatora, konferencijom je predsjedala zamjenica pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske Maja Gabelica Šupljika.

Konferenciju je organizirao  COPING, konzorcij koji uključuje četiri znanstvenoistraživačke institucije i četiri civilne udruge iz Velike Britanije, Njemačke, Švedske i Rumunjske te dvije krovne organizacije: EUROCHIPS – European Network for Children of Imprisoned Parents sa sjedištem u Parizu i  Quaker United Nations Office, Geneva. Sveučilišne ustanove su: University of Huddersfield (Velika Britanija), Technische Universitaet Dresden (Njemačka), Universitatea Alexandra Ioan Cuza (Rumunjska) i Karloinska Institute (Švedska), a civilne organizacije su Partners of  Prisoners and Families Support Group, Treffpunkt e.V., Asociatia Alternative Sociale i Riksbryggan.

Cilj Konferencije bio je objaviti rezultate COPING istraživanja provedenog u okviru COPING projekta te zaključke i preporuke  za relevantne europske i svjetske organizacije, ustanove i tijela koja se direktno ili indirektno bave djecom čiji su roditelji u zatvoru. Puni naziv projekta je Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health, a financiran je krozu FP 7 program Europske unije.

Riječ je o istraživanju provedenom u četiri europske zemlje, kojim se željelo utvrditi obilježja djece čiji su roditelji u zatvoru te njihovu otpornost i ranjivost na probleme mentalnog zdravlja. Istraživale su se sve razine kaznenog postupka i utjecaja na djecu: od uhićenja, optužbe, pritvora, suđenja, osude, boravka u zatvoru i izlaska iz zatvora. Ciljevi istraživanja bili su i utvrditi dostupnost socijalnih  politika i podrške djeci zatvorenika u četiri zemlje.

Opći ciljevi projekta bili su: razumjeti potrebe u odnosu na mentalno zdravlje djece zatvorenika; istražiti otpornost i strategije suočavanja; ujediniti europske i internacionalne perspektive u odnosu na  prirodu i opseg problema mentalnog zdravlja od kojih pate djeca čiji su roditelji u zatvoru; jačati svjesnost o dječjim potrebama kod svih koji sudjeluju u kreiranju politika i jačati servise podrške i pomoći u europskim zemljama; identificirati efikasne intervencije i javne politike koje vode smanjivanju problema mentalnog zdravlja ove djece.

Uzorak istraživanje bilo je više od 1000 djece u dobi od 7 do 17 godina, njihovi roditelji koji su u zatvoru i oni izvan zatvora, druge osobe koje se skrbe o djeci, stručnjaci koji se bave ovim područjem zaštite interesa i dobrobiti djeteta, zaposlenici zatvora i nevladinih organizacija. Više od 300 djece je intervjuirano opširnim i višedimenzionalnim intervjuom.

Konferenciju su otvorile i uvodno izlagale Lady Hale of Richmond, sutkinja Vrhovnog suda u Velikoj Britaniji i Jean Lambert, članica Europskog parlamenta. Rezultate i preporuke iznijeli su stručnjaci sa četiri sveučilišta i iz četiri nevladine organizacije zemalja sudionica istraživanja.

Za 80-tak sudionika  je posebno  impresivno bilo sudjelovanje sedmero mladih u dobi od 14 do 20 godina čiji je roditelj ili oba roditelja u zatvoru. Djeca su u panelu pod nazivom “Kako mi odrasli mogu pomoći”  iskazala svoje iskustvo i svoje viđenje problema kao što su: teškoće pri posjetu roditelju u zatvoru, financijske teškoće obitelji, emocionalni problemi, socijalna stigma i svoje viđenje rješenja.

Vrlo konkretno viđenje mogućih rješenja pružila je panel diskusija predstavnika UNICEF-a, Europske komisije, Svjetske zdravstvene organizacije i Queker UN-ovog odbora za ljudska prava i izbjeglice, kao i zaključna razmatranja direktorice Eurochipsa.

Izrazitu korist za sve zainteresirane  predstavlja 12 pan-Europskih preporuka koje su grupirane u pet kategorija: 1. Osviještenost javnosti i javne politike: osnovni uvjet za promjenu; 2. Child-friendly pravosudni sustav; 3. Podržavanje kontakta djeteta i roditelja koji je u zatvoru; 4. Savjetovanje i podrška roditeljima i skrbnicima  te 5. Uloga škole. Dodatna vrijednost ovih preporuka je popis europskih organizacije i tijela za koje su one relevantne, među kojima se nalazi i  ENOC- Europska mreža pravobranitelja za djecu.

Ured pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske od 2009. godine je pridruženi član Eurochipsa, a od 2011. i punopravni član. Kako Eurochips instituciju pravobranitelja za djecu smatra važnim monitorirajućim tijelom na nacionalnoj razini i važnim međunarodnim partnerom, zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika pozvana je od  Eurochipsa i Coping konzorcija da, kao predstavnica Ureda pravobraniteljice, predsjeda konferencijom.